صفحه اصلی > ثبت اطلاعات دستگاه ها > مشاهده اطلاعات داروخانه های استان 

سایز متن


فرم جستجو
  
  
 ویا


شهرستان شهر/ روستا نام داروخانه موسس / صاحب امتیاز زمان سرویس دهی آدرس
بویراحمد ياسوج بيمارستان شهيد بهشتي شهيد بهشتي بيمارستان شبانه روزي شهيد منتظري
بویراحمد ياسوج بيمارستان امام سجاد امام سجاد بيمارستان شبانه روزي بيمارستان امام سجاد
بویراحمد ياسوج دكتر كرمي كرمي چهارراه گيشن غريب روزانه شهيد مطهري
بویراحمد ياسوج دكتر بهور بهور اصغر نیمه روز عصر خيابان شهيد منتظري
بویراحمد ياسوج بوعلي سينا(دكتر انصاري) حجت اله انصاري روزانه دكتر شريعتي
بویراحمد ياسوج دكتر حكمتي حكمتي علي اكبر شبانه روزي سيزده آبان
بویراحمد ياسوج دكتر پناهي حمید صیادی دهنو روزانه ميدان انقلاب
بویراحمد ياسوج دكتر پناهي حمید صیادی دهنو روزانه ميدان انقلاب
بویراحمد ياسوج رحمت افرازيان آزيتا روزانه شهيد منتظري
بویراحمد ياسوج دكتر راستگو راستگو كبري روزانه امام خميني
نسخه چاپی صفحه

آمار مراجعه کنندگان به وب سايت

بازديد کنندگان آنلاين:3
بازديد امروز سايت:1806
بازديد اين صفحه:23936
تعداد کل بازديد:11597020

آدرس:

ياسوج-بلوار شهيد مطهري-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

تلفن تماس:

074-33337230-31

دورنگار:

074-33337230

انجمن ها


انجمن سلامت دانشگاه