آدرس پستی : یاسوج خیابان شهید دکتر جلیل پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی - جنب بیمارستان امام سجاد (ع) مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

کد پستی :94799 75919

لیست شماره های تماس

مدیریت : 2233707 0741

صدور مدارک : 2235145 0741

کارشناس سما : 2235149 0741

پست الکترونیکی : Izad.g@yums.ac.ir