چهارشنبه ١٢ آذر ١٣٩٩
اخبار
نقشه سایت وب سایت قبلی
Mail: darman@yums.ac.ir
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
لینک های مفید
مرجع تخصصی فیلم آموزشی پزشکی
ورود کاربر
« عضویت »
نظرسنجی
میزان رضایت شما از خدمات ارائه شده در بیمارستان های تحت پوشش معاونت درمان به چه میزان است؟

عالی (13%)

11

خوب (11%)

10

متوسط (11%)

10

ضعیف (64%)

56


تعداد کل اراء :(87)

شرح وظایف واحد صدور پروانه ها ونظارت بر موسسات پزشکی :

-ابلاغ و اجرای آیین نامه های صادره از وزارت متبوع

-ارائه مشاوره به مراجعین ومتقاضیان تاسیس موسسات پزشکی و پیرا پزشکی

-اخذ تقاضای تاسیس موسسه از سوی متقاضی از طریق سامانه صدور پروانه ها و بررسی و پاسخ به ایشان

-ارسال درخواست متقاضی به  دفتر تعالی خدمات بیمارستانی وزارت در خصوص موسسات مشمول سطح بندی از طریق سامانه

-بررسی مدارک ارائه شده توسط متقاضیان صدور مجوز موسسات پزشکی و ارسال به وزارت از طریق سامانه (موارد تفویض نشده)

-بررسی مدارک ارائه شده توسط متقاضیان صدور مجوز برای موسسات پزشکی و پیرا پزشکی طبق ضوابط و آیین نامه های وزارت متبوع در سامانه صدور پروانه ها

-برگزاری کمیسیون قانونی  ماده 20 و ارائه مدارک بررسی شده  متقاضیان جهت بررسی و اتخاذ تصمیم در زمینه درخواست ها

- صدور موافقت اصولی و قرارداد تاسیس

-صدور پروانه های تاسیس و مسئولین فنی

-تمدید مجوز های صادره طبق مجوز و مقررات از طریق سامانه

-تمدید اعتبار موافقت اصولی مراکز و موسسات در حال تاسیس

-بررسی مدارک درخواست موسسات پزشکی در خصوص تغییر ساعات فعالیت ،افزایش یا کاهش تعداد موسسین،افزایش واحد درمانی سرپایی به درمانگاه ، افزایش بخش یا تخت بستری در بیمارستان

-ابطال مجوز ها پس از انجام اقدامات طبق ضوابط و مقررات از طریق سامانه

-انجام امور مربوط به تاییدیه کمیسیون ماده4 وزارت متبوع و انجام مکاتبات با معاونت بهداشتی

صدور مجوز فعالیت مح