شنبه ١٥ آذر ١٣٩٩
اخبار
نقشه سایت وب سایت قبلی
Mail: darman@yums.ac.ir
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
لینک های مفید
مرجع تخصصی فیلم آموزشی پزشکی
ورود کاربر
« عضویت »
نظرسنجی
میزان رضایت شما از خدمات ارائه شده در بیمارستان های تحت پوشش معاونت درمان به چه میزان است؟

عالی (13%)

11

خوب (11%)

10

متوسط (11%)

10

ضعیف (64%)

56


تعداد کل اراء :(87)

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

شرح وظايف:

1. نظارت بر حسن جريان كليه امور واحدهاي تحت سرپرستي .
2. صدور دستورات لازم به منظور ايجاد هماهنگي بين واحدها
.
3.سازماندهي فعاليتهاي مربوط و تقسيم كار ، تعيين وظايف و حدود مسئوليتها و اختيارات واحدهاي تحت سرپرستي
.
4.تعيين خط مشي و نظارت بر حسن اجراي آن
.
5.صدور دستورالعملهاو ضوابط مربوط
.
6. نظارت در تنظيم بودجه واحد مربوطه
.
7. شركت در كميسيونها ، سمينارها ، كميته ها و جلسات مختلف و تهيه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق
.
8. انجام مطالعات لازم در موار د ي از قبيل تشكيلات ، روشها ، آموزش ، طبقه بندي مشاغل و تهيه پيشنهادات لازم جهت ارائه به واحد
تشكيلات جهت ارائه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
.
9. تهيه مجموعه هدف ، وظايف و پستهاي سازماني كاركنان بيمارستان و پيشنهاد آن به واحد تشكيلات جهت ارائه به سازمان مديريت
و برنامه ريزي كشور جهت تائيد آن
.
10. انجام فعاليتهاي لازم در زمينه پياده كردن مفاد طرح طبقه بندي مشاغل دولت در مورد مستخدمين سازمان متبوع با همكاري واحد
كارگزيني
.
11. تشريك مساعي با واحدهاي ذيربط در تنظيم آئين نامه ، بخشنامه و
.... .
12. برنامه ريزي و تمشيت و سرپرستي امور مختلف واحدهاي تحت سرپرستي
13. اجراي خط مشي تعيين شده و اتخاذ تدابير لازم به منظور حسن انجام هدفهاي مورد نظر
14. پيش بيني احتياجات پرسنلي سازمان متبوع و اقدام در مورد تامين اي