دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کهگیلویه و بویراحمد

چهارشنبه ٠١ آبان ١٣٩٨
اخبار
نقشه سایت وب سایت قبلی
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
لینک های مفید
مرجع تخصصی فیلم آموزشی پزشکی
ورود کاربر
« عضویت »
نظرسنجی
آیا به نظر شما میزان پرداخت مزایا و پاداش ها به پرسنل بر اساس عملکرد و شایستگی افراد است

بله
تاحدودی
خیر
نظری ندارم

«شرح وظایف کارشناس پیشگیری از سوء مصرف مواد»

1- پیگیری تشکیل کمیته استانی با حضور اعضاء

 2-برنامه ریزی و برگزاری برنامه های آموزشی در مورد مهارتهای زندگی جهت گروهای هدف در سطوح مختلف

 3-برنامه ریزی و برگزاری  برنامه های آموزشی در مورد مواد جهت  گروها ی هد ف در سطوح مختلف

 4-برنامه ریزی و برگزاری برنامه آموزشی در مورد عوامل  خطر و عوامل محافظت کننده جهت گروهای هدف  در سطوح مختلف

5-  ایجاد هماهنگی درون بخشی با واحد های  مرتبط به ویژه کارشناسان بهداشت وروان درمان و کاهش آسیب اعتیاد

6-  هماهنگی با معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه  جهت برنامه پیشگیری ازسوء مصرف مواد در دانشجویان

7- برنامه ریزی آموزشی بمنظورآموزش عمومی مباحث مرتبط با سوء مصرف مواد

8-برنامه ریزی آموزشی بمنظورآموزشی بمنظورآموزش گروهای در معرض خطر در خصوص مباحث مرتبط با سوء مصرف مواد

9-برنامه ریزی آموزشی بمنظورآموزش پرسنل بخش بهداشت و درمان شهرستان در خصوص مباحث مرتبط با مواد

10- برنامه ریزی آموزشی بمنظور افراد آلوده و بیمار و خانوا ده آنان در خصوص مباحث سو ء مصرف مواد

11-برنا مه ریزی آموزشی بمنظورآموزش افراد کلیدی استان در خصوص مباحث مرتب  سوء مصرف مواد

12- تهیه و توزیع تولیدات آموزشی «کتاب پمفلت  پوستر فیلم کلیپ »

  13- تهیه و توزیع دستور العمل ها و فرمهای اماتری مرتبط با سوء مصرف مواد در سطح استان

14- نظارت بر اجرای برنامه در سطح استان

15-تهیه پسخوراند از نظارت ها و ارسال به شهرستان « ارائه راهکارهای اجرایی»

16-بررسی فرمهای آماری و استخراج شاخص های برنامه

17-هماهنگی با اداره پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد به منظور اجرای بهینه برنامه

18-  ارائه گزارش عملکرد به کمیته ادغام  استان

19- حضور در جلسات کار گروه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان و  ارائه نقطه نظرات کارشناسی

20- بررسی و تهیه گزارشات  کارشناسی  در برنامه پیشگیری ودرمان سوء مصرف مواد جهت  ارائه به اداره پیشگیری و درمان  سوء مصرف مو اد  شورای مبارزه با مواد مخدر کمیته استانی و شهرستانی 

21-برنامه ریزی جهت آشنایی با سیستم نیروهای جدید الورود  با توجه به رده

22-هماهنگی با  ( NGO)های فعال در برنامه اعتیاد بمنظور توانمند نمودن ساماندهی و استفاده از آنان  در   آموزش ها و غیرو

23- هماهنگی جهت اجرای بهینه برنامه های  هفته مبارزه با مواد مخدر در سطح استان

24- پیگیری به کار گیری و جذب نیروی انسانی مرتبط

 25- حضور فعال در کارگاههای کشوری و استانی در خصوص پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد

26-هماهنگی جهت اجرای پژوهشهای کار بردی برنا مه در سطح ا ستان

27-تدوین و اجرای برنا مه عملیاتی پیشگیری از سوء مصرف مواد

 28- ایجاد هماهنگی  بین بخشی با سازمانهای مر تبط  مانند بهزیستی و آموزش و پرورش بمنظور پیشبرد برنامه های پیشگیری از اعتیاد 

آمار مراجعه کنندگان به وب سایت

بازدید کنندگان آنلاین:1
بازدید امروز سایت:560
بازدید این صفحه:6561
تعداد کل بازدید:2114166

اطلاعات تماس

آدرس معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

آدرس :

یاسوج-بلوار شهید مطهری-معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد
تلفن معاونت درمان

تلفن تماس:

074-33336577
فکس معاونت درمان

دورنگار:

074-333336578