1590 سامانه تلفنی پاسخگویی به شکایات و پرسشهای مردمی، طرح تحول نظام سلامت و مراکز درمانی استان
اوقات شرعی
تقویم
شرح وظایف

شرح وظایف واحد صدور پروانه ها ونظارت بر موسسات پزشکی :
-انجام امور اداری مربوط به موسسات پزشکی
-پذيرش در خواست تاسيس موسسات پزشكي وپيراپزشكي
- صدور موافقت اصولي و قرارداد تاسيس موسسات پزشكي و پيراپزشكي
-صدور پروانه بهره برداري موسسات پزشكي و پيراپزشكي
- صدور پروانه مسئولين فني موسسات پزشكي وپيراپزشكي
- تمديد پروانه هاي تاسيس ومسئولين فني موسسات پزشكي وپيراپزشكي
- صدور مجوز فعاليت دفاتر كار شامل: بهداران تجربي دندان- كمك دندانپزشكان تجربي- لابراتوار پروتزهاي دنداني
- تكميل مدارك كميسيون قانوني ماده 20 جهت بررسي واتخاذ تصميم در زمينه درخواستهاي و برگزاري كميسيون ماده 20 وارسال نتايج كميسيون ومدارك لازم جهت تكميل پرونده به مقام مافوق و وزارتخانه شامل موارد :
1)درخواست موافقت اصولی
2)درخواست صدور پروانه بهره برداری
3)صدور پروانه مسئول فنی
4) تغيير مسئول فني
 5) تغيير نام موسسه
 6) تغيير مكان موسسه
7) تغيير ساعات فعاليت موسسه
 8) افزايش ياكاهش تعداد موسسين
9) افزايش بخش
10) تمديداعتبار موافقت اصولي مراكز وموسسات در حال تاسيس
- پذيرش در خواست تاسيس موسسات پزشكي وپيراپزشكي
شامل مراحل:
 1-ارائه درخواست تاسيس موسسه يا مركز درماني تو سط متقاضيان
2-دستور  معاون يا مدير درمان و رئیس اداره نظارت بر درمان                   
3-ثبت درخواست در دبيرخانه مركزي    
4- طرح در کمیته درمان (در صورت موافقت)
5-تحويل بسته موافقت اصولی به متقاضی
6-معرفي متقاضي يا متقاضيان جهت انجام آزمايش عدم اعتياد و گواهي عدم سوء پيشينه
تكميل بسته موافقت اصولی توسط متقاضی + مدارک وارائه به کارشناس صدور پروانه ها
  7- بررسي مدارك تكميل شده توسط کارشناس مربوطه
8-تائيد مدارك و فرمهاي تكميل شده از سوي معاون درمان در صورت تکميل بودن مدارک مربوطه
9- صدور قرار داد تاسیس وامضاء توسط متقاضیان
10-طرح در کمیسیون ماده 20(در صورت موافقت)
11-صدور موافقت اصولی
12- ارائه نامه به متقاضی + موافقت اصولی+ بسته استاندارد بهره برداری وراهنمای مربوطه به متقاضی
پس از تکمیل توسط متقاضی ،ارائه به کارشناس صدور پروانه
 13- بررسي مدارك تكميل شده بهره برداری توسط کارشناس مربوطه  (در صورت تکمیل بودن )
     امضاء توسط معاونت در مان
14-طرح در کمیسیون ماده 20 جهت پروانه بهره برداری ومسئول فنی(در صورت تایید )
15-صدور پروانه بهره برداری ومسئول فنی
-تمديد پروانه هاي تاسيس ومسئولين فني موسسات پزشكي وپيراپزشكي
شامل مراحل:
1-ارائه مدارک توسط موسس به کارشناس صدور پروانه ها
2-بازدید از موسسه (در صورت تایید)
     3 - ورود اطلاعات موسسات در سايت تمديد پروانه ها  و تایید آن توسط کارشناس صدور پروانه ها وارسال به میز رئیس دانشگاه
4-تایید توسط رییس دانشگاه (سایت تمدید)
5-مهر  وتاریخ تمدید در پروانه درج گردد(کارشناس صدور پروانه ها)
6-امضاء توسط رئیس دانشگاه
7-تحویل به متقاضی
- صدور مجوز فعاليت دفاتر كار شامل: بهداران تجربي دندان- كمك دندانپزشكان تجربي- لابراتوار پروتزهاي دنداني
شامل:
1-ارسال مدارک به وزارت
2-دریافت کد اختصاصی
3- صدور مجوز لابراتوار

- انجام مکاتبات با سازمانهاي بيمه گر
- استعلام گواهي عدم سوء پيشينه کيفري ،انتظامي و عدم اعتياد از اداره آگاهي و سازمان نظام پزشکي و درمانگاه
-     مکاتبه با سازمان نظام پزشکي و انجام هماهنگي ها و همكاري هاي لازم
-    استعلام از اداره ساختمان (دفتر فنی) جهت تاییدیه فنی
-استعلام از معاونت بهداشتي جهت تایید بهداشتی مؤسسات پزشکي و پيرا پزشکي
- مکاتبه با معاونت درمان وزارت بهداشت و همچنين استعلام و مواردي تقاضاي ارشادات لازم
-  همكاري و انجام مكاتبات لازم با شبكه هاي بهداشتي درماني تحت پوشش دانشگاه

  - ارسال موارد مربوط به كميسيون ماده 11
-  صدور تاييد يه محل دفتر كار جهت صدور يا تمديد پروانه
- نظارت برموسسات پزشکی
-     بازديد از مراكز درماني‌ و نظارت‌ بر عملكرد آنها
   + انواع بازديدهاي  نظارتي كارشناسان اداره نظارت بردرمان :

1-  بازديدهاي روتين صبح وعصر  موسسات توسط كارشناسان
2-  بازديدهاي مربوط به تاییدیه موسساتی که موافقت اصولی دارند
3  - بازديدهاي موردي از مراكز درماني مختلف براساس شكوائيه هاي   شخصي كه به صورت  تلفني   ويا مكاتبه اي به   معاونت درمان  ارسال شده  و يا به صورت حكم قضائي  ويا مكاتبات و دستورات اداري مي باشد .

پنج شنبه ٠٣ فروردين ١٣٩٦
لینک کارشناسانکمیته ها

دسترسی ها
مرجع تخصصی فیلم آموزشی پزشکی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2746
 بازدید امروز : 412
 کل بازدید : 962490
 بازدیدکنندگان آنلاين : 10
 زمان بازدید : 0.7644
نظرسنجی
آیا به نظر شما میزان پرداخت مزایا و پاداش ها به پرسنل بر اساس عملکرد و شایستگی افراد است

بله
تاحدودی
خیر
نظری ندارم

عنوان

<AryanicCMS:weather>