صفحه اصلی > ثبت اطلاعات دستگاه ها > مشاهده اطلاعات پزشکان استان 

فرم جستجو
  
  
  
 ویا


نام پزشک نام خانوادگی پزشک شرستان محل اقامت شهر زمینه فعالیت / تخصص تلفن آدرس
داریوش افیشن زاده کهگیلویه دهدشت پزشک عمومی   دهدشت –مجتمع پزشکان
دکتر علی اصغر الماسی کهگیلویه دهدشت قلب و عروق 32265904 خ سپاه جنب درمانگاه مهرگان
علی الهام فر کهگیلویه دهدشت پزشک عمومی   دهدشت –اورژانس خاتم الانبیاء
علی الهی باشت دهدشت ارتوپدی 07433235070 یاسوج خیابان شصت متری
دکتر نرگس امین صفایی بویراحمد یاسوج پزشک عمومی   بیمارستان شهدای گمنام
دکتر منصور انصاری بویراحمد ياسوج داخلی   بلوار شهید چمران
دکتر کامران انوری کهگیلویه دهدشت رادیولوژی 32265904 بیمارستان امام خمینی
دکتر پیام اکبری بویراحمد یاسوج پزشک عمومی   درمانگاه تامین اجتماعی
دکتر پیام اکبری بویراحمد یاسوج پزشک عمومی   بیمارستان سلمان
فاطمه اکبری کهگیلویه دوگنبدان پزشک عمومی   مرکز درمانی 2