صفحه اصلی > ثبت اطلاعات دستگاه ها > مشاهده اطلاعات پزشکان استان 

فرم جستجو
  
  
  
 ویا


نام پزشک نام خانوادگی پزشک شرستان محل اقامت شهر زمینه فعالیت / تخصص تلفن آدرس
دکتر مهرداد باقری گچساران دوگنبدان ارتوپد 7432220656 درمانگاه شفا
دکتر مهرداد باقری گچساران دوگنبدان ارتوپد   درمانگاه شفا
مجید باقری گچساران دوگنبدان پزشک عمومی   پلی کلنیک تامین اجتماعی
بابک باقری گچساران دوگنبدان پزشک عمومی   بیمارستان شهید رجایی
ثریا باقری کهگیلویه دهدشت پزشک عمومی   دهدشت –اورژانس خاتم الانبیاء
دکتر صدیقه باقری کهگیلویه دهدشت زنان 32265904 درمانگاه امام سجاد(ع)
بابک باقری کهگیلویه دوگنبدان پزشک عمومی   بیمارستان شرکت نفت
دکترمحمدذبیح باقرینسب بویراحمد یاسوج پزشک عمومی   خ سبزی فروشی
مسعود باوادی خواه گچساران دوگنبدان پزشک عمومی   سوء مصرف مواد گچساران
دکتر طیبه بحرانی بویراحمد یاسوج پزشک عمومی