صفحه اصلی > ثبت اطلاعات دستگاه ها > مشاهده اطلاعات پزشکان استان 

فرم جستجو
  
  
  
 ویا


نام پزشک نام خانوادگی پزشک شرستان محل اقامت شهر زمینه فعالیت / تخصص تلفن آدرس
محمد بخشايي گچساران دوگنبدان پزشک عمومی   دوگنبدان-مطب
محمد بخشایی گچساران دوگنبدان پزشک عمومی   بیمارستان شرکت نفت
دکتر پردیس بخشایی گچساران دوگنبدان فلو نازایی زنان   جنب جایگاه هیئت باوی
دکتر محمدرضا بخشنده بویراحمد یاسوج پاتولوژی   ابتدای بلوار شهید چمران
دکتر احمد براتی بویراحمد یاسوج پزشک عمومی   درمانگاه ایرانیان
دکتر احمد براتی بویراحمد یاسوج پزشک عمومی   درمانگاه ایرانیان
دکتر عبدالحمید براتی کهگیلویه دهدشت جراحی مغز و اعصاب 32265904 کلینیک امام سجاد2
شکوفه برازنده گچساران دوگنبدان پزشک عمومی   بیمارستان شرکت نفت
شکوفه برازنده گچساران دوگنبدان پزشک عمومی   مرکز پزشکی مهر گچساران
دکتر مهرزاد برقی کار کهگیلویه دهدشت قلب و عروق 32265904 درمانگاه امام سجاد(ع)