صفحه اصلی > ثبت اطلاعات دستگاه ها > مشاهده اطلاعات پزشکان استان 

فرم جستجو
  
  
  
 ویا


نام پزشک نام خانوادگی پزشک شرستان محل اقامت شهر زمینه فعالیت / تخصص تلفن آدرس
دکتر محمدذبیح باقرینسب بویراحمد یاسوج پزشک عمومی   درمانگاه امام جعفر صادق
دکتر محمد بهادرانی بویراحمد یاسوج پزشک عمومی   درمانگاه امام جعفر صادق
سوده بیات بیاتانی گچساران دوگنبدان قلب و عروق   خیابان دانشگاه
دکتر رضوان پناهی بویراحمد یاسوج پزشک عمومی   درمانگاه تامین اجتماعی
علی پیری اردکانی گچساران دوگنبدان چشم    
دکتر یعقوب جاوید بویراحمد یاسوج پزشک عمومی   درمانگاه فرهنگیان
دکتر یعقوب جاوید بویراحمد یاسوج پزشک عمومی   درمانگاه شهید مصطفی خمینی
دکتر شهرام جعفری بویراحمد یاسوج پزشک عمومی   درمانگاه صدرا
دکترعلی جهانتاب بویراحمد یاسوج پزشک عمومی   بیمارستان شهدای گمنام
دکتر رضا حسین پور بویراحمد یاسوج جراح عمومی   کلینیک شهید مفتح1