صفحه اصلی > ثبت اطلاعات دستگاه ها > مشاهده اطلاعات پزشکان استان 

فرم جستجو
  
  
  
 ویا


نام پزشک نام خانوادگی پزشک شرستان محل اقامت شهر زمینه فعالیت / تخصص تلفن آدرس
سید عادل حسینی فر گچساران دوگنبدان پزشک عمومی   بیمارستان شرکت نفت
سلیم خورشیدی آزاد گچساران دوگنبدان پزشک عمومی   بیمارستان شرکت نفت
دکتر سیده زینب دانشی بویراحمد یاسوج پزشک عمومی   بیمارستان شهدای گمنام
امیررضا دست افکن گچساران دوگنبدان پزشک عمومی   بیمارستان شهید رجایی
دکتر جبار رامیان بویراحمد یاسوج پزشک عمومی   درمانگاه فرهنگیان
دکترداریوش رزمخواه بویراحمد یاسوج پزشک عمومی   درمانگاه تامین اجتماعی
اردشیر روشن قياس گچساران دوگنبدان پزشک عمومی   دوگنبدان-مطب
نوید زاده باقری کهگیلویه دهدشت جراح عمومی 32265904 کلینیک امام سجاد2
دکتر زهره زمانی بویراحمد یاسوج پزشک عمومی   درمانگاه تامین اجتماعی
دکتر شجاعت سادات بویراحمد یاسوج پزشک عمومی   درمانگاه امام جعفر صادق