صفحه اصلی > ثبت اطلاعات دستگاه ها > مشاهده اطلاعات پزشکان استان 

فرم جستجو
  
  
  
 ویا


نام پزشک نام خانوادگی پزشک شرستان محل اقامت شهر زمینه فعالیت / تخصص تلفن آدرس
دکترسید شجاعت سادات بویراحمد یاسوج پزشک عمومی   خ سبزی فروشی
دکتر نوید شفایی بویراحمد یاسوج پزشک عمومی   بیمارستان شهدای گمنام
علی اکبر صابری نژاد گچساران دوگنبدان پزشک عمومی   بیمارستان شهید رجایی
دکتر الهه قاضیدی بویراحمد یاسوج پزشک عمومی   سردار جنگل شمالی
سپهر گرجی پور کهگیلویه دوگنبدان پزشک عمومی   مرکز پزشکی مهر گچساران
دکتر سید جواد گنجیانی بویراحمد یاسوج پزشک عمومی   سردارجنگل جنوبی
دکتر مهدی ملک حسینی بویراحمد یاسوج پزشک عمومی   درمانگاه صدرا
هاجر موسوی نژاد کهگیلویه دهدشت پزشک عمومی   دهدشت - درمانگاه تامین اجتماعی
دکتر ستار نجفی بویراحمد یاسوج پزشک عمومی   درمانگاه آریوبرزن
دکتر ستار نجفی بویراحمد یاسوج پزشک عمومی   درمانگاه آریوبرزن
نسخه چاپی صفحه