صفحه اصلی > ثبت اطلاعات دستگاه ها > مشاهده اطلاعات پزشکان استان 

فرم جستجو
  
  
  
 ویا


نام پزشک نام خانوادگی پزشک شرستان محل اقامت شهر زمینه فعالیت / تخصص تلفن آدرس
دکتر اسماعیل آزادی بویراحمد یاسوج پزشک عمومی   بیمارستان سلمان
مریم السادات آزرگون گچساران امامزاده جععفر پزشک عمومی   امامزاده جعفر
زینب السادات آزرگون گچساران دوگنبدان پزشک عمومی   بیمارستان شهید رجایی
مریم السادات آزرگون گچساران دیل پزشک عمومی   امامزاده جعفر
دکتر شهرزاد آشوری کهگیلویه دهدشت قلب و عروق 32265904 درمانگاه امام سجاد(ع)
دکتر شاپور آقایی بویراحمد یاسوج فوق گوارش   خ محمد منتظری درمانگاه زاگرس
محسن آگاه بویراحمد یاسوج رادیولوژی   کوچه روبروی بیمارستان بهشتی
دکتر منصور آهون کهگیلویه دهدشت اطفال 32265904 درمانگاه امام سجاد(ع)
علی ابدالی گچساران دوگنبدان پزشک عمومی   مرکز 3
دکتر احسان ابدی گچساران دوگنبدان قلب و عروق