صفحه اصلی > ثبت اطلاعات دستگاه ها > مشاهده اطلاعات پزشکان استان 

سایز متن


فرم جستجو
  
  
  
 ویا


نام پزشک نام خانوادگی پزشک شرستان محل اقامت شهر زمینه فعالیت / تخصص تلفن آدرس
سیده زهرا ابطحیان گچساران دوگنبدان قلب و عروق 7432220656 درمانگاه شفا
دکتر احسان احسانی بویراحمد یاسوج پزشک عمومی   درمانگاه صدرا
دکتر احسان احسانی بویراحمد یاسوج پزشک عمومی   درمانگاه صدرا
دکتر احسان احسانی بویراحمد یاسوج پزشک عمومی   درمانگاه امام جعفر صادق
دکتر مریم احمدی بویراحمد یاسوج پزشک عمومی   درمانگاه آریا
دکتر محمدقاسم احمدی بویراحمد یاسوج پزشک عمومی   خ پزشک
دکتر امیر ملک احمدی گچساران دوگنبدان اورولوژی 7432220656 درمانگاه شفا
تراب احمدی گچساران دوگنبدان پزشک عمومی   بیمارستان شرکت نفت
دکترسعید حبیب اخیاری کهگیلویه دهدشت پاتولوژیست   خ سپاه
دکتر ... ارجمند بویراحمد یاسوج پزشک عمومی   درمانگاه مهر
نسخه چاپی صفحه