صفحه اصلی > ثبت اطلاعات دستگاه ها > مشاهده اطلاعات پزشکان استان 

فرم جستجو
  
  
  
 ویا


نام پزشک نام خانوادگی پزشک شرستان محل اقامت شهر زمینه فعالیت / تخصص تلفن آدرس
دکتر عزت اله اسدی گچساران دوگنبدان پاتولوژی   روبروی مسجد صاحب الزمان
شیوا اسدی منش گچساران دوگنبدان پزشک عمومی   پلی کلنیک تامین اجتماعی
فاطمه اسدی منش گچساران دوگنبدان پزشک عمومی   بیمارستان شرکت نفت
دکتر پروین السادات اسلام نیک بویراحمد یاسوج زنان و زایمان   گلستان10- کلینیک مفتح3
دکتر الهام اسمعیلی بویراحمد یاسوج طب اورژانس 33221813 بیمارستان شهید بهشتی
دکتر حمیده اشراف بویراحمد یاسوج پزشک عمومی   بیمارستان شهدای گمنام
دکتر پیمان اعتماد فر بویراحمد یاسوج فوق هماتولوژی کودکان 21-25015031 کلینیک شهید مفتح2
دکتر الهام اعظمی کهگیلویه دهدشت بیهوشی 32265904 بیمارستان امام خمینی
محبوبه افرا گچساران دوگنبدان پزشک عمومی   بیمارستان شرکت نفت
دکتر آزاده افضل زاده بویراحمد یاسوج زنان و زایمان   گلستان10- کلینیک مفتح3