نام و نام خانوادگی:
دکتر لیلا منظوری
Name & Family:
Dr. Leila Manzouri
سمت دانشگاهی:
مدیر اطلاع رسانی پزشکی و شبکه پژوهش
University officials:
Director of Medical Informatics
رشته تحصیلی:
پزشکي اجتماعی و طب پیشگیری
Field of Study:
Specialty in community & preventive medicine
مرتبه ی علمی:
دانشیار
Academic Positions:
Associate Professor
آدرس ایمیل:
addr@yums.ac.ir
Email Addr:
manzouri.leila@yums.ac.ir
manzourileila@gmail.com

وظایف مدیر گروه اطلاع رسانی و تامین منابع علمی:

1- تامین منابع علمی دانشگاه اعم از چاپی والکترونیکی به ویژه پایگاههای اطلاعاتی در قالب کنسرسیوم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

2-آموزش نیروی انسانی شاغل در واحدهای تابعه دانشکده ای و بیمارستانی از طریق برگزاری کارگاههای کتابدار بالینی و پژوهشی و افزایش سواد اطلاعاتی.

3- مدیریت جامع نرم افزارهای بکار گرفته شده در مراکز اطلاع رسانی دانشکده ای و بیمارستانی واحدهای تابعه.

4- کنترل، نظارت و ارزشیابی عملکرد مراکز اطلاع رسانی واحدهای تابعه دانشکده ای و بیمارستانی.

5- انجام مداخلات لازم جهت استقرار کتابدار بالینی در مراکز درمانی.

6- انجام مداخلات لازم جهت استقرار کتابدار پژوهشی در مراکزآموزشی.

وظایف گروه اطلاع رسانی پزشکی وتامین منابع:

همکاری مستمر در بررسی و تدوین خط مشی و سیاستهای کلی اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه

اخذ آمار و بررسی عملکرد واحد های اطلاع رسانی پزشکی مستقر در دانشکده ها و بیمارستان ها

استقرار و بروز رسانی سامانه های جامع اطلاعات مقالات ، پایان نامه ها

تعامل و همکاری با مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت متبوعه و کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

تدوین شاخصهای ارزشیابی و رتبه‌بندی محتوایی وب سایت های کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی پزشکی مستقر در دانشکده ها و بیمارستان ها

نظارت و ارزشیابی وب سایت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی پزشکی مستقر در دانشکده ها و بیمارستان ها

مدیریت و برگزاری کارگاه ها و همایش های آموزشی مرتبط یا حوزه اطلاع رسانی پزشکی

همکاری با دانشگاه های قطب منطقه ای

تامین منابع و بانکهای اطلاعاتی الکترونیک مورد نیاز جامعه محققین حوزه سلامت

تعامل با ناشرین و کارگزاران منابع اطلاعاتی

همکاری با ناشرین در راستای برگزاری نمایشگاه کتاب

آینده پژوهی در حوزه کتابداری سلامت در سطح دانشگاه در راستای تدوین چشم اندازهای قابل دستیابی

Sidebar

آمار مراجعه کنندگان به وب سايت

بازديد کنندگان آنلاين:1
بازديد امروز سايت:235
بازديد اين صفحه:3267
تعداد کل بازديد:510989