١٦:١٢ - سه شنبه ١٨ تير ١٣٩٨

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد

دکتر پرویز یزدانپناه در حکمی، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد را منصوب کرد.

١٦:٤٦ - دوشنبه ١٧ تير ١٣٩٨

سرپرست مرکز بهداشت شهید دامیده شهرستان بویراحمد منصوب شد

دکتر پرویز یزدانپناه در حکمی سرپرست مرکز بهداشت شهید دامیده شهرستان بویراحمد را منصوب کرد.

١٢:٥٥ - يکشنبه ٢٦ خرداد ١٣٩٨

« نگین تاجی» مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی شد

دکتر پرویز یزدانپناه در حکمی، دکتر کوروش نگین تاجی را به سمت مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد منصوب کرد.

١٢:٤٩ - يکشنبه ٢٦ خرداد ١٣٩٨

مدیر آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی منصوب شد

دکتر پرویز یزدانپناه در حکمی، مدیر آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد را منصوب کرد.

١٦:٢٦ - شنبه ٢٥ خرداد ١٣٩٨

رئیس دفتر و رئیس حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد

دکتر پرویز یزدانپناه در حکمی رئیس دفتر و رئیس حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد را منصوب کرد.

١٤:٥٨ - چهارشنبه ٢٢ خرداد ١٣٩٨

نماینده رئیس دانشگاه در هیات مدیره کلنیک آموزشی درمانی شهید مفتح یاسوج منصوب شد

طی حکمی از طرف سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، دکتر علی کشتکاری به عنوان نماینده رئیس دانشگاه در هیات مدیره کلنیک آموزشی در مانی شهید مفتح یاسوج منصوب شد.

١٥:٤٧ - يکشنبه ١٧ بهمن ١٣٩٥

سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان منصوب شد

دکتر اورنگ ایلامی، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، دکتر امام بخش قائدی را به سمت سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان منصوب کرد.


2 3 4 5 6 7 صفحه بعدی >>