پروژه های عمرانی شهرستان گچساران

ردیف

عنوان پروژه

محل اجرا

سال شروع

سال پایان

زیربنا

(مترمربع)

درصد پیشرفت فیزیکی

هزینه

(میلیون ریال)

تصایر پروژه

1

بیمارستان 96 تخت خوابی

گچساران

1386

1392

1500

55%

15000

 

2

بیمارستان 96 تخت خوابی

گچساران

1392

 

 

 

 


3

مرکز بهداشتی_درمانی شماره یک

گچساران

1389

1392

320

95%

3000

 

4

کلینیک مثلثی

گچساران

1389

1390

180

100%

1200


5

احداث 18 واحد مسکن پزشکان

گچساران

1389

1392

1800

90%

12500

 

6

اورژانس بین راهی

امامزاده جعفر

1390

1391

85

100%

500


7

اورژانس بین راهی

بی بی حکیمه

1389

1390

85

100%

500


8

خانه بهداشت

بی بی حکیمه

1389

1390

85

100%

500


9

خانه بهداشت

بیدک

1390

1391

85

100%

500


10

خانه بهداشت

دژ سلیمان

1390

1391

90

1005

500

 

11

خانه بهداشت

بن پیر

1390

1391

90

 

 


12

خانه بهداشت

هفت چشمه

1391

1392

90

 

 


13

خانه بهداشت

ماهور باشت

1390

1391

90

100%

550


14

خانه بهداشت

سعادت آباد

1389

1390

100

100%

 


15

خانه بهداشت

سرتیب آباد

1388

1390

100

100%

550


16

خانه بهداشت

چهاربیشه

1389

1390

90

 

500


17

خانه بهداشت

ضمیمه باشت

1388

1390

100

100%

500


18

مرکزبهداشتی_درمانی شبانه روزی باشت

باشت

1387

1390

1160

100%

12000


19

مرکز بهداشتی_درمانی

بوستان

1391

1392

200

100%

1800


20

مسکن پزشکان(دو واحد)

باشت

1392

 

300

40%

خیرین


21

مرکزبهداشتی_درمانی

باشت

1392

 

600

40%

خیرین