آئین نامه ها، فرم ها و جداول مورد نیاز ترفیع سالانه اعضای هیات علمی

   دانلود : آئین نامه ترفیع و رکود.pdf           حجم فایل 2128 KB
   دانلود : فرم_ترفیعات_سالانه_اعضاء_هیات_علمی.docx           حجم فایل 34 KB