پنج شنبه ١٨ خرداد ١٤٠٢

اطلاعیه ها

- بیشتر -

نظر سنجی

میزان رضایت شما از خدمات ارائه شده در بیمارستان های تحت پوشش معاونت درمان به چه میزان است؟

عالی (12%)

11

خوب (13%)

12

متوسط (12%)

11

ضعیف (63%)

61


تعداد کل اراء :(95)

تقویم

معرفی

معرفینام و نام خانوادگی: امین یوسفی نیا

          

پست سازمانی:اداره هماهنگی و امور بیمه تدوین تعرفه و استاندارد


گروه آموزشی:مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی


مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی


شماره تماس: 09173412263


پست الکترونیک:     

ayousefia86@gmail.com                                                         


سایت معاونت:                         www.darman.yums.ac.irپست الکترونیکی معاونت:                     darman@yums.ac.irآدرس پستی معاونت درمان:
یاسوج-بلوار شهید مطهری- دانشگاه علوم پزشکی-معاونت درمان