صفحه اصلی > هیئت رئیسه > وظایف و اختیارات 
بازگشت

وظایف و اختیارات

پنج شنبه ١٨ خرداد ١٤٠٢ بازدید

وظايف و اختيارات هیئت رئیسه دانشگاه :

- فراهم کردن زمينه های اجرائی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و آيين نامه ها و بخشنامه های صادر شده از سوی وزارت

- پيشنهاد نمودار تشکيلاتی و اصلاحات اداری لازم برای اداره امور داخلی دانشگاه به هيات امناء از طريق رئيس دانشگاه

- فراهم کردن زمينه مردمی کردن دانشگاه و کمک به خودکفائی دانشگاه و واحدهای وابسته

- ايجاد هماهنگی لازم بين حوزه های مختلف معاونتها

- بررسی آيين نامه های اداری و مالی و معاملاتی دانشگاه برای طرح در هيات امناء و تهيه پيشنهاد طرح ها و برنامه هايی که بايد در دستور کار هيات امناء قرار گيرد

-پيشنهاد بودجه سالانه دانشگاه به هيات امناء از طريق رئيس دانشگاه

- پيشنهاد توزيع و تخصيص فرصتهای مطالعاتی و دوره های کوتاه مدت آموزشی و تحقيقاتی داخل و خارج که طبق ضوابط به اعضای آموزشی ، پژوهشی تعلق می گيرد از طريق رئيس دانشگاه به وزارت