• اداره امور اجرایی و هماهنگی امور واحدهای هسته گزینش طبق دستورالعملهای هیات مرکزی و هیات عالی گزینش و تامین امکانات مالی، تدارکاتی، مکانی و...
  • صدور احکام انتصاب کارکنان پس از بررسی و تایید هسته گزینش .
  • اجرای کلیه مصوبات هسته گزینش، هیات مرکزی و هیات عالی گزینش .
  • عضویت در شورای هسته گزینش .
  • عضویت در کمیته آزمون استخدامی .
  • ایجاد هماهنگی جهت ارتباط لازم بین واحدهای هسته .
  • بررسی آمار و گزارشات واصله از واحدها .
  • نظارت جدی بر رعایت ضوابط در مراحل ثبت و ضبط پرونده های محرمانه .
  • صدور احکام کارکنان هسته .
  •  حضور مستمر در جلسات کمیته ارزیابی و ارشاد و اداره آن و انجام سایر امور محوله .
منوی اصلی

آمار مراجعه کنندگان به وب سايت

بازديد کنندگان آنلاين:6
بازديد امروز سايت:3887
بازديد اين صفحه:60
تعداد کل بازديد:5923371

آدرس:

ياسوج-بلوار شهيد مطهري-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

تلفن تماس:

074-33337230-31

دورنگار:

ورود/عضويت در سايت