صفحه اصلی > امور شاهد و ایثار گر > کارکنان دبیرخانه ستاد شاهد و ایثارگر 
بازگشت

کارکنان دبیرخانه ستاد شاهد و ایثارگر

پنج شنبه ١٨ خرداد ١٤٠٢ بازدید

واحدامورشاهد وایثارگری

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

فکس

1

غفار فصیح مفرد

مشاور رئیس دانشگاه درامورایثارگران

33337370