1.     انجام فعالیتهای مطالعاتی در زمینه های اجرایی،برنامه ریزی راهبردی و تخصصی و ارزیابی درحوزه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

 

2.     زمینه سازی برای مشارکت و هماهنگی با سایر سازمانهای دولتی/شوراها/سازمانهای مردم نهاد/سازمانهای خیریه/خیرین و ...

 

 

3.     برنامه ریزی در جهت تحقق سیاستهای مصوب هیأت محترم وزیران در حوزه بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از طریق توسعه تعامل فرابخشی دانشگاه

 

4.     نظارت بر تحقق سیاستهای تعیین شده در حوزه دانشگاه

 

 

5.     توسعه ظرفیتهای دانشگاه از طریق فراهم آوردن زمینه تعامل با سایر سازمانهای دولتی و شوراها

منوی اصلی

آمار مراجعه کنندگان به وب سايت

بازديد کنندگان آنلاين:6
بازديد امروز سايت:3887
بازديد اين صفحه:60
تعداد کل بازديد:5923371

آدرس:

ياسوج-بلوار شهيد مطهري-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

تلفن تماس:

074-33337230-31

دورنگار:

ورود/عضويت در سايت