1-     بررسی نیازهای علمی، درمانی،بهداشتی و پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

2-     انجام فعالیتهای اجرایی،اداری،مالی و معاملاتی مرتبط با وظایف دبیرخانه و سایر امور محوله از طرف دبیر خانه مرکزی هیأت امناء وزارت متبوع

3-     تدوین برنامه ها،پیشنهادات،دستورالعملها،دستورات مشترک و ... جهت تصویب و اجراء در دانشگاه در راستای سیاستهای کلان وزارت متبوع.

4-     نظارت بر تهیه و تنظیم جداول،گزارشات بودجه ای و مالی جهت تصویب در فصول بودجه بندی.

5-     پایش و نظارت بر حسن اجراي مصوبات هیأت امناء

6-     مشارکت و تعامل درون بخشی با حوزه های مختلف،معاونتها،مدیریتها و واحدهای تخصصی مرتبط به منظور برنامه ریزی در سیاستگذاریهای کلان و خرد دانشگاه

7-تنظیم،اصلاح و تأیید صورتجلسات،گزارشات عملکرد،حسابرسی،جداول بودجه و مالی و .... با همکاری واحدهای تخصصی مرتبط دانشگاه

منوی اصلی

آمار مراجعه کنندگان به وب سايت

بازديد کنندگان آنلاين:6
بازديد امروز سايت:3887
بازديد اين صفحه:60
تعداد کل بازديد:5923371

آدرس:

ياسوج-بلوار شهيد مطهري-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

تلفن تماس:

074-33337230-31

دورنگار:

ورود/عضويت در سايت