هر یک از وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی وابسته به خود که در قانون تشکیل هیأت های امناء "مؤسسه " نامیده می شود ،هیأت امنائی با ترکیب ذیل تشکیل خواهند داد:

الف- وزیر (رئیس هیأت امناء)

ب- رئیس مؤسسه( دبیر هیأت امناء)

ج- 4 تا 6 تن از شخصیتهای علمی و فرهنگی و یا اجتماعی محلی و کشوری که نقش مؤثری در توسعه و پیشرفت مؤسسه داشته باشند.

د- وزیر و یا نماینده وزیر برنامه و بودجه و یا استاندار به نمایندگی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

 

تعيين اعضاء:

 

اعضاي هيأت امناء دانشگاه با پيشنهادوزیر و با تأیید و حکم ریاست جمهوری برای مدت 4 سال منصوب می شوند .

 

تعداد جلسات:

 

 از سال1382 (یعنی از زمان برگزاری اولین جلسه مستقل دانشگاه ) تاكنون ، بیش از 25جلسه رسمی هيأت امناء برگزار شده و بالای 500 مصوبه داشته است.

آخرين جلسه هيأت امنای دانشگاه علوم پزشكی یاسوج در تاريخ 95/3/12 تشكيل شد .

منوی اصلی

آمار مراجعه کنندگان به وب سايت

بازديد کنندگان آنلاين:6
بازديد امروز سايت:3887
بازديد اين صفحه:60
تعداد کل بازديد:5923371

آدرس:

ياسوج-بلوار شهيد مطهري-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

تلفن تماس:

074-33337230-31

دورنگار:

ورود/عضويت در سايت