پنج شنبه ١٨ خرداد ١٤٠٢

جزئیات خبر

واحد امور بین الملل

بسمه تعالی

واحد امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از تاریخ 31 خرداد سال 96 با تشکیل شورای بین الملل دانشگاه رسما فعالیت خود را آغاز نموده، و از آن زمان تاکنون نسبت به تدوین و تصویب برنامه استراتژیک و نقشه راه توسعه پنج ساله در این زمینه اقدام نموده است.

این واحد در سه حوزه همکاری های لازم در راستای بین المللی سازی و بالا بردن سطح علمی، پژوهشی و درمان این دانشگاه و همچنین استان در دستور کار دارد:

·       توسعه روابط بین الملل

·       اعتبار بخشی

·       جذب دانشجوی خارجی

واحد امور بین الملل رسما فعالیت خود را با انتخاب اعضای شورای امور بین الملل در خرداد ماه سال 1396 شروع نمود.

اهداف:

·       فراهم آوردن فرصتی مناسب برای توسعه قابلیت ها و پتانسیل های اساتید و دانشجویان دانشگاه

·       امضای تفاهم نامه ها با موسسات آموزش عالی در سطح بین المللی و همچنین با شرکت های بزرگ جهان در زمینه های منافع استراتژیک

·       تسهیل اهداف دانشگاه برای رسیدن به استانداردهای بالای و حفظ آنها در هر دو فرایند تحصیل و فعالیتهای پژوهشی

·       راه اندازی مشارکت،و  برنامه های مطالعاتی با دانشگاه های بین المللی

·       تدوین خط مشی دانشگاه در برقراری روابط بین الملل

·       تدوین اولویتهای دانشگاه در امور بین الملل

·       استخراج نیازهای دانشگاه در امور بین الملل

·       جمع بندی فرصتها و تهدیدهای برقراری ارتباطات بین الملل

·       ایجاد بستر مناسب جهت محققین برجسته خارجی جهت انجام تحقیقات و ارائه آموزشهای تخصصی خود در دانشگاه

·       ایجاد فرصت جهت همکاری اعضای هیات علمی و محققین دانشگاه با اساتید و پژوهشگران ممتاز خارجی

·       دستیابی به شیوه های نوین برای بهره وری مناسب از فنآوری ها

·       ارزیابی واحدهای تابعه دانشگاه بر اساس شاخص‌های متنوع سیستم‌های رتبه‌بندی جهانی

·       آشنایی واحدهای تابعه دانشگاه با شاخص‌های رتبه‌بندی ‌های جهانی

·       ارائه راهکارهای ارتقاء رتبه‌ی جهانی دانشگاه

·       بررسی و تدوین استاندارهای اعتبار بخشی آموزشی ، پژوهشی ، درمانی و بهداشتی دانشگاه

·       ارزیابی مستمر استانداردهای اعتبار بخشی مؤسسه ای و حذف و اضافه و تعدیل استانداردها

·       بررسی و تدوین آیین نامه های اجرایی لازم برای اعتباربخشی مؤسسه ای

·       شناسایی و انتخاب افراد صاحب صلاحیت از اعضای هیأت علمی دانشگاه و مؤسسات وابسته برای شركت در تركیب گروه های ارزیابی درونی و بیرونی

·       پیشنهاد و تدوین آموزشهای ضروری برای اعضای هیأتهای ارزیابی درونی / بیرونی دانشگاه
ارزیابی و اظهارنظر نهایی در مورد گزارشات و ارزیابی بیرونی دانشگاه و ارائه گزارش به ریاست دانشگاه

 

 

تلفن:07433233254

    فکس:07433233254

ایمیل دانشگاه : yums.international@yums.ac.ir

جیمیل: yums.international@gmail.com

 

آدرس: ایران، استان کهگیلویه و بویر احمد، خیابان دکتر شهید جلیل، پردیس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، ساختمان کتابخانه مرکزی، امور بین الملل دانشگاه