سه شنبه ٢٧ ارديبهشت ١٤٠١

اطلاعیه ها

- بیشتر -

نظر سنجی

میزان رضایت شما از خدمات ارائه شده در بیمارستان های تحت پوشش معاونت درمان به چه میزان است؟

عالی (12%)

11

خوب (13%)

12

متوسط (12%)

11

ضعیف (63%)

59


تعداد کل اراء :(93)

تقویم

مدیر امور بیمارستانها و تعالی خدمات بالینی

مدیر امور بیمارستانها و تعالی خدمات بالینی

مدیریت:


دکتر امیر رشیدی

 

در راستای سیاست های جدید دولت و وزارت بهداشت در خصوص کاهش حجم وزارتخانه ها و با توجه به اینکه بر اساس قانون هر وزارتخانه باید پنج معاونت داشته باشد ،این تغییرات در وزارت بهداشت انجام شده و ساختار آن در بهمن ماه 88 نهایی شدو در سال 1389 مراحل اجرائی ان آغاز گردید.

در همین راستا در وزارت بهداشت با توجه به اهمیت موضوع اصلاح ساختار مدیریت در بیمارستانهای کشور به عنوان کلید موفقیت طرح های ارتقاء کیفیت خدمات،دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی ایجاد گردید.
واحد های ذیل زیر مجموعه آن می باشند:
- كارشناس مسئول نيروي انساني و تخصصي
- كارشناس مديريت آمار و اطلاعات درماني سرپايي و بيمارستاني
- كارشناس مسئول اموربيماران خاص و پيوند اعضاء
- كارشناس اموربيماران خاص و پيوند اعضاء
- مسئول دبيرخانه شوراي عالي پزشكي
- كارشناس مادر و كودك
- كارشناس تغذيه باليني
- كارشناس حاكميت باليني
- كارشناس امور مامايي