پنج شنبه ١٨ خرداد ١٤٠٢

اطلاعیه ها

- بیشتر -

نظر سنجی

میزان رضایت شما از خدمات ارائه شده در بیمارستان های تحت پوشش معاونت درمان به چه میزان است؟

عالی (12%)

11

خوب (13%)

12

متوسط (12%)

11

ضعیف (63%)

61


تعداد کل اراء :(95)

تقویم

آزمایشگاه های تحت پوشش

آزمایشگاه های تحت پوشش

 

آزمایشگاههای خصوصی بویراحمد و شهرستانها

ردیف

نام آزمایشگاه

تلفن

مسئول فنی

شیفت حضور مسئول فنی

زمینه فعالیت

نام شهرستان

 

1

دکترعزیزی

2229608

دکتر عزیزی

21-30/14

کلنیکال وپاتولوژی

 

 

 

 

 

 

 

بویراحمد

 

2

دکتر یزدانپناه

2222306

دکتر یزدانپناه

21-30/14

کلنیکال

3

شفا

 

دکترصالحی

21-30/14

کلنیکال

4

دنا

2236097

دکتر جان نثار

21-30/14

کلنیکال وپاتولوژی

5

دکترنوری

3385459

دکتر نوری

21-30/14

کلنیکال وپاتولوژی

6

دکتر اسدی

2228561

دکتراسدی

21-15

کلنیکال وپاتولوژی

 

 

 

 

گچساران

7

دکتربراتی

2222090

دکتر براتی

21-15

کلنیکال

 

8

دکتر گندمکار

2227080

دکتر گندمکار

21-15

کلنیکال

 

9

دکتر اخیاری

3222805

دکتر اخیاری

20-15

کلنیکال وپاتولوژی

 

 

 

 

 

دهدشت

10

دکتر رضوی

3221229

دکتررضوی

21-15

کلنیکال

11

دکترنیکخوی تنها

 

دکترنیکخوی تنها

21-15

کلنیکال وپاتولوژی

 

12

آپادانا

2222770

دکترنظریان

21-15

کلنیکال وپاتولوژی

آزمایشگاههای درمانگاهها ، خیریه ها و آزمایشگاههای وا بسته به سایر نهادها

ردیف

نام آزمایشگاه

تلفن

آدرس

مسئول فنی

شیفت حضور مسئول فنی

زمینه فعالیت آزمایشگاه

نام شهرستان

 

1

درمانگاه امام جعفر صادق(ع)

2227851

2223537

یاسوج،خیابان سردار جنگل شمالی،پشت داد گستری،خیابان دکتر شریعتی،

   

کلنیکال

 

 

 

بویراحمد

 

 

2

درمانگاه تامین اجتماعی یاسوج

3338087

3338088

خیابان معلم،بالاتر از چهارراه هلال احمر

خانم دکتر مه سیما محمد نژاد

30/7-30/13

کلنیکال

آزمایشگاههای بیمارستانهای استان کهگیلویه و بویر احمد(دولتی-خصوصی-وابسته به نهاد)

ردیف

نام بیمارستان

نوع وابستگی

تلفن

آدرس

مسئول فنی

شیفت حضور مسئول فنی

زمینه فعالیت آزمایشگاه

نام شهرستان

1

 

امام سجاد(ع)

 

وابسته به دانشگاه

2220164-7

خیابان ساحلی،جنب دانشکده پزشکی،بیمارستان امام سجاد

دکترعزیزی

 

12-8

کلنیکال

 

 

 

بویراحمد

 

2

 

شهیدبهشتی

وابسته به دانشگاه

2221813

خیابان شهید محمد منتظری،بیمارستان شهید بهشتی

دکتر جان نثار

12-8

کلنیکال وپاتولوژی

 

3

 

شهیدرجائی

وابسته به دانشگاه

2220161

2224811

گچساران،انتهای خیابان شهید بلادیان،بیمارستان شهید رجائی

 

12-8

کلنیکال

گچساران

 

4

 

امام خمینی(ه)

وابسته به دانشگاه

3225906-7

دهدشت،خیابان سپاه پاسداران،بیمارستان امام خمینی

 

12-8

کلنیکال وپاتولوژی

دهدشت

 

5

بعثت

وابسته به شرکت نفت

2225033

2223035

گچساران،بلواشهید تندگویان

دکتر اسدی

 

کلنیکال

گچساران