دوشنبه ٢٧ دی ١٤٠٠

اطلاعیه ها

- بیشتر -

نظر سنجی

میزان رضایت شما از خدمات ارائه شده در بیمارستان های تحت پوشش معاونت درمان به چه میزان است؟

عالی (12%)

11

خوب (13%)

12

متوسط (12%)

11

ضعیف (63%)

59


تعداد کل اراء :(93)

تقویم

چک لیست آزمایشگاههای

چک لیست آزمایشگاههای


چک لیست نظارتی آزمایشگاههای تشخیص اعتیاد به مواد مخدر

چک ليست ارزيابي سيستم کيفيت درآزمايشگاههاي تشخيص طبي

چک ليست نظارتی بخش بيوشيمی

چک ليست ارزيابي آزمايشگاه هماتولوژی

چک ليست ارزيابي آزمايشگاه میکروبیولوژی

چک ليست ارزيابي آزمايشگاه پاتولوژی

چک ليست ارزيابي آزمايشگاه سرولوژی

چک لیست ارزیابی سیستم کیفیت درآزمایشگاههاي همکار دربرنامه تایید تشخیص کم کاري تیروئیدو فنیل کتون اوري

چک ليست پايش و نظارت مراکز نمونه گيری وکنترل کيفی آزمايشگاههای غربالگری نوزادان

چک لیست ارزیابی کیفیت آزمایشگاههاي غربالگري مربوط به اجراي برنامه تالاسمی سطح شبکه هاي تحت پوشش دانشگاه

چك ليست آموزشي و نظارت فني آزمايشگاههاي تشخيص ويبريوكلرا

فرم گزارش عدم رضايت / شكايت مشتري

چک لیست ارزیابی میکروبشناسی 97

چک لیست سال 98
منشور اخلاقی98
چک لیست بازدید های از پیش اعلام نشده
سرطان دهانه رحم