پنج شنبه ١٨ خرداد ١٤٠٢

اطلاعیه ها

- بیشتر -

نظر سنجی

میزان رضایت شما از خدمات ارائه شده در بیمارستان های تحت پوشش معاونت درمان به چه میزان است؟

عالی (12%)

11

خوب (13%)

12

متوسط (12%)

11

ضعیف (63%)

61


تعداد کل اراء :(95)

تقویم

اهداف و فعالیت ها

اهداف و فعالیت ها

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA

اهداف و فعالیت های واحد امور مامایی حوزه معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 1396

 

هدف غایی : ارتقاء سلامت مادران و نوزادان

 

هدف کلی: بهبود کیفیت ارائه مراقبتهای مامایی

           اهداف اختصاصی:

1)     استقرار و اجرای اصول و اقدامات بیمارستان های دوستدار مادر

2)    استقرار و اجرای برنامه سطح بندی خدمات پری ناتال

3)    کاهش مرگ و میر مادری

4)    کاهش موربیدیتی ناشی از بارداری و زایمان

5)        کاهش مرگ و میر نوزادی

6)    تعدیل  و منطقی سازی میزان سزارین در استان

7)   ترویج ایمنی زایمان طبیعی و روش های کاهش درد زایمان

8)    ترویج تغذیه با شیر مادر (بیمارستان های دوستدار کودک)

9)    ارتقاء  سطح آگاهی و مهارت پرسنل مامایی

10) بالا بردن رضایت  شغلی  پرسنل مامایی

 محور های کلی و اهم فعالیت ها:

 

1.        تدوین برنامه های راهبردی و عملیاتی مرتبط با ارتقاء شاخص های سلامت مادران  و نوزادان

2.        بالابردن سطح آگاهی علمی و عملی پرسنل مامایی (آموزش حین خدمت) از طریق بررسی نیاز های آموزشی پرسنل مامایی  و برنامه ریزی و ایجاد تسهیلات به منظور برگزاری دوره های آموزشی و نظارت بر حسن اجرای آن

3.        تلاش در جهت گسترش فرهنگ پژوهش  در کادر مامایی ، بر اساس الویت و نیاز استان

4.        کنترل و نظارت بر نحوه ارائه مراقبت های مامایی

5.        برآورد نیروی انسانی مورد نیاز براساس شاخص های استاندارد اعم از مشمولین طرح نیروی انسانی، اعلام ردیف های استخدامی و

6.         بررسی وضعیت موجود امکانات و تجهیزات مراکز درمانی در ارتباط با ارائه خدمات هر چه بهتر به مادران

7.        جمع آوری اطلاعات پرسنلی ، تخت و آمار عملکرد مراکز درمانی دولتی و خصوصی  تابعه و انعکاس به مقام مافوق جهت بررسی های مقتضی

 

8.       تشکیل و تداوم فعالیت هسته آموزش استان متشکل از ماماهای کارشناس ارشد استان

9.       تشکیل و نظارت بر حسن اجرای پایش بیمارستانهای دوستدار کودک و تهیه و ارسال گزارش لازم به واحدهای ذیربط

10.      کارشناسی و تهیه پاسخ مناسب به مکاتبات  ارجاعی از سوی معاونت سلامت وزارت متبوعه مرتبط با امور مامایی

 

فعالیت در راستای پیشبرد اهداف طرح های  کشوری و استانی:

 

 پیشبرد اهداف نظام مراقبت مرگ مادری و پیگیری اجرای مصوبات کمیته دانشگاهی کاهش مرگ و میر مادران باردار  در بخش  درمان

 برنامه ریزی و پیگیری اجرای اقدامات دهگانه بیمارستان های دوستدار مادر بر اساس راهنمای کشوری اداره سلامت مادران وزارت متبوع بشرح ذیل:      

  برنامه ریزی جهت راه اندازی طرح خوشایند سازی زایمان در بیمارستان های تابعه( شامل کلاس های آمادگی زایمان، زایمان کم درد . . . )

 بررسی کارشناسی و بستر سازی جهت اجرای طرح کشوری حضور همراه در اتاق های زایمان

 برنامه ریزی ترمیم چارت نیروی انسانی بویژه پرسنل مامایی

 برنامه ریزی لازم جهت تثبیت  برنامه کشوری مراقبت ها ی ادغام یافته مادران در مراکز درمانی تابعه

پیگیری و اقدامات مربوط به اجرای طرح کشوری سطح بندی خدمات پری ناتال در استان

 نظارت و پایش فعالیت های کمیته های بیمارستانی ارتقاء سلامت مادر و نوزاد در مرکز درمانی تابعه

 مسئولیت  پیگیری حسن اجرای بسته خدمتی نوزاد سالم در راستای اهداف کمیته کشوری

  پیگیری و استقرار طرح کشوری KMC (مراقبت آغوشی نوزاد) در راستای اهداف کمیته کشوری

 پیگیری  بسته خدمتی احیاء نوزاد در راستای اهداف کمیته کشوری

  پیگیری و نظارت بر حسن اجرای پایش بیمارستان های دوستدار کودک و تهیه و ارسال گزارش لازم به  واحد های ذیربط

  تشکیل و تداوم فعالیت کمیته مامایی استان متشکل از ماماهای مسئول بخشهای زایمان مراکز درمانی تابعه

 

سایر فعا لیت ها:

·           ایجاد ارتباط و هماهنگی با سایر مراکز مرتبط با رشته مامایی به منظور پیشبرد بهتر اهداف سلامت مادران و نوزادان (دانشکده های پرستاری و مامایی، نظام پزشکی،پزشکی قانونی،............................................)

·         هماهنگی های لازم و  نظارت  در برگزاری مراسم  روز جهانی ماما با همکاری سایر اعضاء کمیته دانشگاهی

·           مشارکت و همراهی مستمر در سایر برنامه های استانی و کشوری که مستقیم یا غیر مستقیم با فعالیت های گروه مامایی در ارتباط است نظیر :  حاکمیت بالینی ، اعتبار بخشی................

·         طراحی و استقرار استفاده از فرم تریاژ مادران پرخطر و کم خطر در مراکز درمانی تابعه