دوشنبه ٢٧ دی ١٤٠٠

اطلاعیه ها

- بیشتر -

نظر سنجی

میزان رضایت شما از خدمات ارائه شده در بیمارستان های تحت پوشش معاونت درمان به چه میزان است؟

عالی (12%)

11

خوب (13%)

12

متوسط (12%)

11

ضعیف (63%)

59


تعداد کل اراء :(93)

تقویم

شرح وظایف

شرح وظایف


شرح وظایف :

 

۱) انجام مطالعات لازم در خصوص برنامه آنکالی کلیه مراکز درمانی و پیگیری در خصوص تداخل و فقدان برنامه آنکالی و پیگیری پوشش فوق الذکر ( دولتی و خصوصی )

۲)     جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار عملکرد ماهانه و سالانه در خصوص امر اعزام بیماران از بخش اورژانس

۳)     جمع بندی آمار تریاژ و مرگ و میر اورژانس از کلیه مراکز تحت پوشش

۴)     مشارکت در خصوص برنامه آموزش حوادث غیرمترقبه

۵) تامین و پیش بینی نیروی انسانی ، تجهیزات پزشکی و غیرپزشکی و استانداردسازی فضای فیزیکی اورژانس بیمارستانها و منابع مورد نیاز جهت ارتقای آن

۶)      پیگیری و اجرای دستورالعملهای وزارت بهداشت ، درمان و اموزش پزشکی

۷)     انجام دستورات مقامات مافوق و ارائه گزارش اقدامات انجام شده

۸)     همکاری لازم با سایر کارشناسان واحدهای دیگر در زمینه ارزشیابی ، تشکیلاتی ، نظارتی و غیره

۹)     شرکت در جلسات و کمیته های ارتقاء اروژانس بیمارستانی و ارائه نظرات مشورتی و تخصصی

۱۰) مشارکت در ارزیابی شاخصهای عملکردی و اختصاصی بخش اورژانس بیمارستانها

۱۱) پیگیری برنامه های ارتقای کمی و کیفی خدمات اورژانس بیمارستانها تحت پوشش

۱۲) نظارت بر تشکیل کمیته تعیین تکلیف بیماران اورژانس

۱۳) نیازسنجی و تدوین برنامه های آموزش مرتبط با اورژانس ونظارت بر اجرای برنامه های مذکور برای پرسنل و پزشکان شاغل در اورژانس بیمارستانها

۱۴) پیگیری و تشکیل مستمر کمیته راهبردی ارتقاء خدمات اورژانس بیمارستانی در دانشگاه و بیمارستانهای تحت پوشش با محوریت تعیین تکلیف بموقع بیماران ، افزایش رضایتمندی بیماران ، درمان کم عارضه و کاهش بار مراجعه به بخش اورژانس بیمارستانی