دوشنبه ٢٧ دی ١٤٠٠

اطلاعیه ها

- بیشتر -

نظر سنجی

میزان رضایت شما از خدمات ارائه شده در بیمارستان های تحت پوشش معاونت درمان به چه میزان است؟

عالی (12%)

11

خوب (13%)

12

متوسط (12%)

11

ضعیف (63%)

59


تعداد کل اراء :(93)

تقویم

بیماریهای مشمول گزارش فوری و غیر فوری

بیماریهای مشمول گزارش فوری و غیر فوری

بیماریهای مشمول گزارش فوری :

(موارد مشکوک به بیماری) 

ردیف

نام بیماری مشمول گزارش فوری

ردیف

نام بیماری مشمول گزارش فوری 

1

التور (وبا)

13

تیفوس

2

فلج شل حاد

14

تب زرد

3

سرخک

15

مالاریا

4

سندرم سرخجه مادر زادی

16

بوتولیسم

5

دیفتری

17

سیاه زخم تنفسی

6

سیاه سرفه

18

هرمورد حیوان گزیدگی

7

کزاز نوزادان

19

بیماریهای تب دار بثوری خونریزی دهنده ( C.C.H.F)

8

مننژیت

20

جنون گاوی

9

آنفلوانزا

21

تب دانگ

10

طاعون

22

مشمشه

11

شیستوزومیازیس

23

هرگونه افزایش ناگهانی موارد عفونی

12

عوارض ایمنسازی (موارد مرگ ، بستری دربیمارستان ، آبسه ، کلیه پیامدهای غیرمعمول شدید یا خوشه ای بزرگ و هرگونه عارضه ای که باعث تشویش عمومی شود)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیماریهای مشمول گزارش غیر فوری  :

ردیف

نام بیماری مشمول گزارش غیرفوری

ردیف

نام بیماری مشمول گزارش غیرفوری

1

سل

10

کالاآزار

2

جذام

11

تب مالت

3

کزاز بالغین

12

سالک

4

عوارض ایمنسازی(سایر موارد)

13

عفونت های بیمارستانی

5

ایدز وموارد HIV+

14

موارد نیدل استیک

6

بیماریهای آمیزشی

15

کیست هیداتیک

7

انواع هپاتیت های ویرال(A-B-C-D-E)

16

لپتوسپیروز

8

تیفوئید

17

سیاه زخم جلدی

9

شیگلوز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیماریهای غیر واگیر (سرطانها، سوانح وحوادث، هایپوتیروئیدی مادرزادی، فنیل کتونوری، تالاسمی ماژور وآنزیم G6PD)