دوشنبه ٢٧ دی ١٤٠٠

اطلاعیه ها

- بیشتر -

نظر سنجی

میزان رضایت شما از خدمات ارائه شده در بیمارستان های تحت پوشش معاونت درمان به چه میزان است؟

عالی (12%)

11

خوب (13%)

12

متوسط (12%)

11

ضعیف (63%)

59


تعداد کل اراء :(93)

تقویم

حدود انتظارات پرستار تریاژ

حدود انتظارات پرستار تریاژ

حدود انتظارات پرستار تریاژ

 

1-در اتاق تریاژ حضور مستمر دارد .

2-ارتباط مناسب با بیمار و همراه برقرار می نماید .

3-براساس پروتکل ارزیابی اولیه بیمار را انجام می دهد .

4-علائم حیاتی بیمار را طبق اصول استاندارد اندازه گیری می نماید

تبصره :در بیماران دارای شرایط حاد (سطح )که نیاز به مداخله درمانی فوری دارد (ارجاع به قسمت حاد)گرفتن علائم حیاتی در اتاق تریاژ ضروری نیست

5-در زمینه مراقبت از خود آموزشهای لازم را به بیمار یا همراه وی ارائه می نماید .

6-ثبت و گزارش مشاهدات و اقدامات انجام شده را طبق استاندارد انجام  می دهد .

7-در شرایط بحرانی محیط را کنترل می نماید .

8-از بیماران دارای درد قفسه سینه نوار قلب  می گیرد .

9-فرم تریاژ را تکمیل می نماید .

10-سطح مراقبتی بیمار را تعیین می نماید .

11-محل ارجاع  بیمار را تعیین می نماید .

12-بیمار را به قسمت مربوطه ارجاع می نماید .

توضیحات

1-به بیمار سلام کند خود را به بیمار معرفی کند بیمار را با نام خانوادگی صدا کند .-به صحبت های بیمار گوش دهد به سوالات بیمار پاسخ دهد به سوالات همراه بیمار پاسخ دهد .-در ضمن جدی بودن با بیمار خوشرو باشد .-در شرایط بحرانی جهت حفظ آرامش بیمار اقدام نماید .- قبل از انجام هر روش درمانی به بیمار توضیحات لازم را دهد .-

 جهت کلیه بیماران الزامی  می باشد . p-BP2-کنترل

الف 3 دقیقه برای تریاژ زمان گذارد

ب- تعیین و قضاوت بالینی علائم حیاتی بیمار انجام دهد .

ج-از مهارت تصمیم گیری و قضاوت بالینی در بررسی و مراقبت های فردی موثر برخوردار باشد .