پنج شنبه ١٨ خرداد ١٤٠٢

اطلاعیه ها

- بیشتر -

نظر سنجی

میزان رضایت شما از خدمات ارائه شده در بیمارستان های تحت پوشش معاونت درمان به چه میزان است؟

عالی (12%)

11

خوب (13%)

12

متوسط (12%)

11

ضعیف (63%)

61


تعداد کل اراء :(95)

تقویم

اداره اعتباربخشی

اداره اعتباربخشی

نام و نام خانوادگی                    مدرک                       سمت                        
رضا گودرزی کارشناس پرستاری کارشناس اعتبار بخشی