پنج شنبه ١٨ خرداد ١٤٠٢

اطلاعیه ها

- بیشتر -

نظر سنجی

میزان رضایت شما از خدمات ارائه شده در بیمارستان های تحت پوشش معاونت درمان به چه میزان است؟

عالی (12%)

11

خوب (13%)

12

متوسط (12%)

11

ضعیف (63%)

61


تعداد کل اراء :(95)

تقویم

معرفی و شرح وظایف

معرفی و شرح وظایف

   نام ونام خانوادگی                         مدرک                        سمت                         
مریم محرابی کارشناس ارشد پرستاری کارشناس مسئول امور متخصصین و کارشناس اداره نظارت بر درمان    

 

شرح وظایف:

1-    صدور گواهی سنوات خدمتی پزشکان متخصص وفوق تخصص

همراه داشتن گواهی محل خدمت(بعنوان مثال از بیمارستان) الزامی است

 

2-جمع آوری اطلاعات و آمار پزشکان متخصص وفوق تخصص استان

3- درخواست نیروی طرح یک ماهه جهت استان(بصورت ماهانه)

1-      ورود به سایت   وزارتخانه و دریافت نامه مربوط به اعلام نیاز از آن

2-      مکاتبه با بیمارستانها  و شبکه ها جهت اعلام نیاز به دستیاران سال آخر

3-      دریافت اعلام نیازها از بیمارستانها و یکپارچه سازی آنها

4-      وارد کردن نیازها در سایت وزارتخانه و در رشته هایی که دستیاران  در دانشگاه یاسوج باشند مکاتبه با معاونت آموزشی دانشگاه

5-      صدور حکم دستیاران از سوی وزارتخانه( دستیاران دانشگاه یاسوج  از سوی معاونت آموزشی معرفی می گردند)

6-      راهنمایی دستیاران جهت ارسال حکم و مدارک مربوطه از طریق تماس تلفنی

7-      دریافت حکم دستیاران ومکاتبه با معاونت پشتیبانی درخصوص صدور ابلاغ و تهیه مسکن آنان

8-      اعزام دستیاران به بیمارستانها و شبکه ها بر اساس اولویت نیاز

 

4- صدور گواهی پایان طرح یک ماهه دستیاران اعزامی به استان

1-دریافت گواهی انجام خدمات به مدت یک ماه و فرم عملکرد دستیار از سوی بیمارستان محل خدمت (طبق فرم مربوطه)

2- صدور گواهی انجام خدمات به مدت یک ماه به معاونت درمان دانشگاه محل تحصیل پزشک و رونوشت به وزارتخانه (دستیاران دانشگاه یاسوج ،مکاتبه با معاونت آموزشی دانشگاه و رونوشت به وزارتخانه)

 

 

5 اعلام مفقود شدن مهر و مدارک پزشکی

1- اعلام مفقودی از سوی پزشک

2-ضمیمه نمودن نمونه مهر مفقودی

3- مکاتبه با نظام پزشکی کل کشور و معا ونتهای درمان سراسر کشور- سازمانهای بیمه گر- حراست-بیمارستانهای استان و...

 

6انجام کلیه امور مربوط به اعلام نیاز و جذب نیروی تخصصی و فوق تخصصی استان:

1- دریافت نامه از مدیر کل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی مبنی بر ارسال اعلام نیازها

2-- ارسال نامه به همراه جدول اعلام نیاز تخصصی به معاونت آموزشی، کلیه کلینیکها،بیمارستانها و شبکه های تحت پوشش دانشگاه

3.جمع آوری درخواستهای اعلام نیاز تخصصی و بررسی و هماهنگی با روسای بیمارستانها و مدیران شبکه و جمع بندی

4- تشکیل جلسه با حضور معاون و مدیر درمان و معاونت آموزشی دانشگاه و نهایی کردن اعلام نیازها بر اساس نیروهای  تخصصی موجود ، جمعیت منطقه و بیمارپذیری

5-وارد نمودن اعلام نیازها به تفکیک شهرستان در سایت وزارتخانه

6- حضور در جلسه تقسیم نیروها با همراهی معاون درمان در وزارتخانه و نهایی نمودن جدول اعلام نیاز

7-راهنمایی و جوابدهی تلفنی به پزشکانی که قرار است استان را جهت فعالیت طرح ضریب کا انتخاب نمایند

8.دریافت احکام پزشکان اعزامی به استان از سایت وزارت

9- تهیه اطلاعات و قرار دادن مطالب بر روی سایت دانشگاه برای راهنمایی پزشکان جدیدالورود

10- دریافت مدارک پزشکان و امتیازدهی  به آنان جهت تقسیم درون استانی

11.برگزاری جشن استقبال و آموزش پزشکان جدید الورود و تشکیل پرونده

12. تقسیم درون استانی پزشکان و محاسبه مدت تعهدان آنان و معرفی به معاونت پشتیبانی،بیمارستان و کلینیک محل خدمت

13.دریافت شروع به کارها از محل خدمت و درج اسامی پزشکانی که شروع به کارنموده اند در سایت وزارت و همچنین  ارسال کتبی شروع بکارها و  به مدیر کل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارتخانه

 

7- ثبت تمامی مشخصات (نام، شماره نظام، شماره ملی، تخصص، تعهد، نحوه همکاری، تاریخ شروع و پایان تعهدات و...)پزشکان جدیدالورود در سایت وزارتخانه

 

8-ارسال اسامی متخصصانی که به استان مراجعه ننموده و مرتکب غیبت شده اند به  مدیر کل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی و معاونتهای درمان سایر دانشگاهها و همچنین ثبت در سایت وزارتخانه

 

9 صدور گواهی پایان طرح  ضریب k  و تعهدات پزشکان متخصص

1- دریافت گواهی انجام خدمات از سوی معاون پشتیبانی و بیمارستان محل خدمت( باذکر تاریخ شروع و پایان طرح و ذکر کلمه ی تسویه حساب )

2- بررسی پرونده  پزشک وتائید پایان مدت طرح و دریافت مدارک اسکن شده پزشک(پشت وروی کارت پایان خدمت،سند تعهد محضری بدو ورود به دوره دستیاری،گواهی پایان طرح عمومی، ابلاغ اولیه  متخصص جهت معرفی به استان)

3- صدور گواهی پایان طرح  ضریب k پزشکان به مدیر کل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارتخانه

4- PDF نمودن مدارک فوق و گواهی پایان طرح صادره از سوی معاونت درمان و پشتیبانی و تشکیل پرونده الکترونیکی

5- ورود به اتوماسیون وزارتخانه و تهیه پیش نویس گواهی پایان تعهدات پزشک و پیوست نمودن پرونده الکترونیکی و ارسال به کارتابل کارشناس وزارتخانه

6- پس از تایید توسط کارشناس وزارت ، گواهی پایان تعهدات توسط مدیر کل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی امضا و به کارتابل اینجانب جهت پرینت ارجاع داده می شود.

7- تماس با پزشک و ارایه اصل گواهی پایان تعهدات و رونوشتهای مربوطه و اخذ رسید از پزشک ودرج یک نسخه  از گواهی پایان تعهدات و برگه رسید در پرونده ایشان

 

10تشکیل پرونده  در بدو ورود جهت متخصصان استان

-     مدارک لازم جهت تشکیل پرونده متخصصان:

-      1-فتوکپی  تمام صفحات شناسنامه

-      2- فتوکپی کارت ملی

-      3- فتوکپی کارت نظام پزشکی

-      4- فتوکپی پروانه دائم یا موقت

-      5- فتو کپی پایان یا معافیت از طرح دوران عمومی

-      6- فتوکپی خوانا از سند تعهد محضری  ممهور به مهر معاونت آموزشی محل تحصیل

-      7-فتوکپی پشت و روی کارت پایان یا معافیت از خدمت

-      8-دو قطعه عکس4×3 پشت نویسی شده

-      9- گواهی خدمات در بخش دولتی

-      10- تصویر سهمیه قبولی دستیاری ممهور به مهر معاونت آموزشی محل تحصیل

-      11- نمونه مهر و خط و اعلام کتبی شروع به کار

جهت نیروهای نیروهای استخدامی علاوه بر موارد بالا  :

-      تمامی احکام حقوقی مدت تحصیل (4 ساله )

-      گواهی صادره از سوی معاونت توسعه که در آن مدت استفاده از ماموریت آموزشی قید شده باشد.

-      گواهی خدمات در بخش دولتی به عنوان پزشک عمومی ، صادره از سوی معاونت بهداشتی ، یا معاونت درمان ،  و یا معاونت توسعه و مدیریت منابع

 

 

11- مکاتبات مرتبط  با  انعقاد یا تمدید قرارداد پزشکان متخصص پس از بررسی پرونده و اعلام نیاز بیمارستان

12- برگزاری جلسات مختلف با متخصصین و تنظیم صورتجلسات

13- صدور گواهی فعالیت و عدم فعالیت متخصصان در مطب خصوصی به اداره دارایی

در زمینه این گواهی، لازم است پزشک قبلا بطور مکتوب شروع به کار و یا تعطیلی مطب خود را اطلاع داده باشند در غیر اینصورت این گواهی صادر نخواهد شد

14- دریافت مدارک و تشکیل پرونده برای دستیاران سال آخر مشغول به تحصیل در دانشگاه یاسوج و ثبت اطلاعات آنان در سایت وزارتخانه و ارسال مدارک به مدیر کل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی

15- دریافت برنامه های آنکالی از بیمارستانها و شبکه ها و بررسی حضور همه پزشکان در برنامه به صورت عادلانه و اعلام اشکالات به بالاترین مقام ارسال کننده برنامه آنکالی

 

 16-رییس کار گروه برنامه ماندگاری طرح  تحول سلامت:

ثبت اطلاعات پزشکان متخصص در سامانهhse وزارت و بروزرسانی هرماهه اطلاعات سامانه

 

17- رییس کار گروه برنامه تمام وقتی طرح  تحول سلامت:

 

1.پس از معرفی پزشک از سوی بیمارستانها بعنوان تمام وقت، معرفی آنان و تهیه پیش نویس ابلاغ تمام وقتی ایشان و ارسال جهت امضا توسط ریاست دانشگاه

2.ثبت اطلاعات پزشکان متخصص تمام وقت در سامانهhse وزارت

3. معرفی پزشکان تمام وقت به سازمانهای بیمه گر با حکم صادره از سوی ریاست دانشگاه

4. بروز رسانی آمار پزشکان تمام وقت هر 6 ماه یکبار و ارسال به سازمانهای بیمه گر

5. هماهنگی و تعامل با رابطین طرح تحول بیمارستانها جهت ارسال به موقع ابلاغهای تمام وقتی صادر شده جهت پزشکان از سوی روسای بیمارستانها و همچنین اعلام خروج پزشکان از برنامه تمام وقتی

 

18-بعنوان دبیر  کمیته نظارت بر اندیکاسیونهای آندوسکوپی و کلونوسکوپی معاونت درمان پیگیری برگزاری جلسات و تعامل با اعضای هیئت علمی و معاونت آموزشی و پیگیری مصوبات جلسات

 

 

 

شرح وظايف اداره نظارت بر امور درمان واحد متخصصین:

1-اجراي دقيق آئين نامه ها و مقررات مربوط به مراکز درماني

2-بازديد از مراكز جديدالتاسيس و تهيه گزارش و تاييد برابر مقررات و ضوابط

3-اعلام دستورالعمل و نواقص به مراکز  درماني

4-پيگيري در جهت رفع نواقص و اشكالات خلاف آئين نامه ، مقررات و ضوابط

5-جمع آوري اطلاعات و آمار مربوط به مراکز درماني

6-نظارت مستمر ازمراکز  درماني و نظارت بر امور درمان در كليه ساعات شبانه روز

7-كنترل كادر پزشكي و حرف وابسته پزشكي و جلوگيري از فعاليت شاغلين غير مجاز

 

8-صدور تاییدیه محل مطب پزشکان متخصص وفوق تخصص و ارسال به نظام پزشکی استان

پزشکان بایستی قبل از افتتاح مطب و یا جابجایی مراتب را کتبا به معاونت درمان اعلام نمایند و بعد از تایید اولیه اقدام به افتتاح یا جابجایی نمایند.

9- تهیه چک لیست و فرم های بازدید از مطب پزشکان متخصص وفوق تخصص

 

10- نظارت و بازرسی از مطب پزشکان و واحدهای تزریقات و پانسمان کلیه مطبهای تخصصی و فوق تخصصی

11- ابلاغ قوانین ، آئین نامه و دستورالعمل ها و بخشنامه های ارسالی از وزارت متبوع

 

12- گزارش تخلفات پزشکان به کمیسیون ماده 11 و تعزیرات حکومتی

 

13- نظارت و کنترل مجوزهای قانونی پزشکان و پیراپزشکان

 

14- نظارت بر کلینیکهای استان  بصورت ماهیانه