پنج شنبه ١٨ خرداد ١٤٠٢

اطلاعیه ها

- بیشتر -

نظر سنجی

میزان رضایت شما از خدمات ارائه شده در بیمارستان های تحت پوشش معاونت درمان به چه میزان است؟

عالی (12%)

11

خوب (13%)

12

متوسط (12%)

11

ضعیف (63%)

61


تعداد کل اراء :(95)

تقویم

شرح وظایف

شرح وظایف

شرح وظایف:
1- نظارت بر:  
-مطبهای دندانپزشکان متخصص
-مطبهای دندانپزشکی عمومی
-درمانگاههای دندانپزشکی
-درمانگاههای دارای واحد دندانپزشکی
-کمک دندانپزشکان تجربی
-بهداران تجربی دندان
-لابراتوارهای دندانسازی
-تکنسین تجربی لابراتوار
-مشمولین تبصره پنج
2- آموزش:
- دستیاران مطبها ودرمانگاههای دندانپزشکی یاسوج وشهرستانها
- آموزش عموم جامعه ازطریق صداوسیماوچاپ هشدارهای بهداشتی در روزنامه
- کارشناسان شبکه ها
- چاپ وتوزیع پمفلت درموضوع سلامت دهان ودندان
3-فعال کردن نظارت شبکه ها:
- بازدید از مراکز دندانپزشکی شهرستانها
- برگزاری جلسات جهت کارشناسان نظارت شهرستانها
- دریافت آمار ازشبکه هاو برنامه ریزی عملیاتی
- دریافت گزارش سه ماهه از شهرستانها
4-جلوگیری از فعالیت افراد غیر مجاز
5-ارسال پرونده متخلفین به کمیسیون ماده 11 تعزیرات دادگاه انقلاب و نظام پزشکی
6- رسیدگی به شکایات
7- پاسخ به استعلام ها درخصوص تاسیس وجابجایی مطبها
8- پاسخ به استعلام ها درخصوص گواهی اشتغال به کار در مطب ودرمانگاه
9- توزیع وبکارگیری دندانپزشکان متخصص
10-تکریم ارباب رجوع