نام و نام خانوادگی:دکتر سید علی موسوی زاده
دکتر سید علی موسوی زاده
Name & Family:
Dr. Ali Mousavi Zadeh
سمت دانشگاهی:
مدیر توسعه پژوهش و ارزیابی تحقیقات
University officials:
Director of Research Development and Research Evaluation
رشته تحصیلی:
Field of Study:
مرتبه ی علمی:
دانشیار
Academic Positions:
Associate Professor
آدرس ایمیل: mousavizadeh.ali@yums.ac.ir
 و health.epid@gmail.com
Email Addr:
WebSite Addr:
تلفن محل کار: 33346078 - 074
فکس          : 33346079 - 074

شرح وظايف:

ـ ارائه پيشنهادات و طرحهاي لازم در زمينه تغيير يا توسعه امور پژوهشي و تحقيقاتي دانشگاه

ـ مطالعه و بررسي آئين نامه هاي پژوهشي دانشگاه و پيشنهاد اصلاحات مورد نياز بر اساس شرايط موجود و آينده دانشگاه

ـ دريافت پروژه ها و طرحهاي تحقيقاتي به منظور مطرح نمودن در كميته هاي پژوهشي و تحقيقاتي

ـ نظارت بر حسن اجراي فعاليتهاي پژوهشي دانشگاه

ـ انجام امور برون دانشگاهي در رابطه با طرحهاي پژوهشي پژوهشگران، مخترعين و مكتشفين دانشگاهي

ـ ادامه و ترويج نتايج فعاليتهاي پژوهشي دانشگاه در اجتماع از طريق استفاده از وسايل ارتباط جمعي و طريق ديگر


Sidebar

آمار مراجعه کنندگان به وب سايت

بازديد کنندگان آنلاين:2
بازديد امروز سايت:8
بازديد اين صفحه:3857
تعداد کل بازديد:548002