شرح وظایف اداره دریافت و پرداخت:

1-تهیه و تنظیم لیست و پرداخت حقوق، اضافه کار،ماموریت ،حق مسئولیت و کارانه کارکنان

2-تهیه و تنظیم کسورات قانونی و ارسال فرم های کسورات بازنشستگی_بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی و غیره

3-تهیه و تنظیم سند پاداش پایان خدمت و بازخرید مرخصی و هزینه سفر کارکنان

4-تهیه و تنظیم سند بیمه عمر کارکنان شاغل و بازنشسته

5-تنظیم سند ازدواج و فوت جهت پرداخت به افراد مشمول

6-اعمال نامه کسر از حقوق

7-صدور چک های اسناد تحویل شده از اداره اعتبارات و...

 

 

آمار مراجعه کنندگان به وب سايت

بازديد کنندگان آنلاين:1
بازديد امروز سايت:6
بازديد اين صفحه:3692
تعداد کل بازديد:566693

آدرس:

ياسوج-بلوار شهيد مطهري-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

تلفن تماس:

074-33337230-31

دورنگار:

074-33337230