صفحه اصلی > مدیریت منابع انسانی > واحد ارزشیابی و نگهداشت نیروی انسانی 

واحد ارزشیابی و نگهداشت نیروی انسانی

مسئول واحد :

        سید عباداله طباطبائی نسب

مدرک تحصیلی :

        کارشناس ارشد مدیریت

تلفن :    

       074-33337246

سوابق :

 • کارگزین امور مرخصی ها وماموریت ها
 • کارشناس طرح وپیام آوران
 • رئیس اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات
 • بازرس ویژه طرح تکریم
 • دبیر برنامه عملیاتی دانشگاه
 • نماینده دانشگاه در وزارت  بهداشت  جهت انجام امور پیام آوران
 • عضو کمیته نظارت وارزیابی حوزه منابع انسانی
 • عضو کمیته فنی بازرگانی  دانشگاه
 • عضو شورای برنامه ریزی  استراتژیک  دانشگاه 

 

  • شرح وظایف

   

   -        ارسال دستورالعمل  ارزیابی عملکرد کارکنان به واحدهای تابعه

  -        بررسی کلیه فرمها و لیستهای ارزیابی عملکرد ارسالی از واحدها از  نظر صحت و سقم مدارک ارسالی

  -        تعیین مزایای ناشی از نتایج ارزیابی عملکرد ارسالی از واحدهای تابعه جهت اقدام

  -        جمع آوری فرمهای ارزیابی عملکرد همکارانی که نسبت به امتیازخود اعتراض  دارند

  -        تشکیل کمیته رسیدگی به شکایات و اعلام نتیجه نهایی به واحدها ی  تابعه جهت اقدام بر اساس تصمیم کمیته رسیدگی به شکایات ارزیابی عملکرد

  -        تهیه آمار نمرات ارزیابی عملکرد پرسنل و احدها

  -        همکاری با سایر کارشناسان ومدیر مافوق در انجام وظایف محوله

  -        -تهیه وتوزیع فرم های ارزیابی عملکرد بین معاونت ها ، مدیریت ها، ادارات وواحد های سازمانی وانجام کنترل لازم بمنظور رعایت کامل مقررات وضوابط

  -        بررسی فرم های ارزیابی عملکردوتوجیه مسئولین ورابطین مربوطه در تنظیم صحیح آنها

  -        شرکت در جلسات وکمیته های مربوطه

  -        تهیه ،تنظیم ونگهداری شناسنامه ارزیابی عملکرد وشناسایی کارکنانی که خدمات آنها برجسته تشخیص داده شده

  -        پیگیری ورسیدگی به شکایات ارزیابی شوندگان وارائه گزارش عملکرد به مسئول مربوطه

  -        تهیه گزارش های لازم از نتایج ارزیابی بدست آمده  وارائه گزارش به مسئولین مافوق

  -        دریافت دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارکنان واجرای آن

  -        تشکیل جلسه با رابطین ارزشیابی وارائه آموزشهای  لازم به آنان

  -        بازدید موردی ودوره ای از  معاونت ها وواحد های تابعه  بمنظور بررسی عملکرد شیوه ارزیابی وارائه راهنمایی های لازم به آنان برابر ضوابط

  -        ارائه نظرات وپیشنهادات لازم در زمینه ارزیابی به مسئولین مافوق

  -        تشکیل بانک اطلاعات ارزیابی عملکرد کارکنان

  -        برنامه ریزی وتشکیل جلسات توجیهی برای رابطین وکارشناسان مربوطه در خصوص دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارکنان

  -        تهیه پیش نویس مکاتبات وگزارشات لازم

  -        پاسخگویی مناسب به تماس های تلفنی وسئولات حضوری مراجعان در چارچوب وظایف مربوط به پست مورد تصدی

  -        تهیه برنامه های لازم برای بهره گیری از فناوری های نوین وکسب مهارت های لازم

  -        مطالعه ،تحقیق وپژوهش برای کسب مهارت های لازم وارتقای علمی وارائه راهکارهای مناسب در زمینه شغل مورد تصدی 

آمار مراجعه کنندگان به وب سايت

بازديد کنندگان آنلاين:1
بازديد امروز سايت:13
بازديد اين صفحه:3969
تعداد کل بازديد:566700

آدرس:

ياسوج-بلوار شهيد مطهري-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

تلفن تماس:

074-33337230-31

دورنگار:

074-33337230