صفحه اصلی > مدیریت منابع انسانی > قوانین و دستورالعمل ها 

رديف قوانين ودستورالعمل ها
1 بخشنامه مشاغل حاکمیتی
2 قانون خدمات کشوری
3 دستورالعمل ارزشیابی کارکنان بهداشت
4 راهنمایی استفاده از سیستم ارزشیابی کارکنان
5 دستور العمل آموزش و توانمند سازي

آمار مراجعه کنندگان به وب سايت

بازديد کنندگان آنلاين:1
بازديد امروز سايت:4
بازديد اين صفحه:3777
تعداد کل بازديد:566691

آدرس:

ياسوج-بلوار شهيد مطهري-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

تلفن تماس:

074-33337230-31

دورنگار:

074-33337230