وظایف و مسئولیت های اداره  برنامه  ریزی و توسعه  منابع انسانی:

1- دریافت  درخواست  های  نیروی انسانی  ، معاونت  ها ، شبکه ها ، بیمارستان ها ازطریق  سامانه  برنامه ریزی  نیروی انسانی  به صورت فصلی و درمقاطع زمانی  سه ماه یک بار

2- تحلیل و برآورد  نیروی انسانی  مورد نیاز برای پیشبرد  برنامه ها  و اهداف  دانشگاه براساس شاخص های ،‌نرم ها و استانداردها  درکمیته  برنامه ریزی  ستاد دانشگاه

3- اتخاذ تصمیم مناسب  جهت برآورد  نیروی  انسانی  با همکاری  معاونت ها ی  تخصصی مربوطه 

4- اقدام به رفع  نیاز نیروی  انسانی از ظرفیت  های داخلی دانشگاه ( ازطریق  جذب نیروهای  شرکتی و طرحی )

5- ارجاع  درخواست های  تامین نشده ازمنابع داخلی به وزارت متبوع

6- پیگیری  جهت تشکیل کمیته برنامه  ریزی  نیروی  انسانی ستاد دانشگاه  به صورت ماهیانه 

آمار مراجعه کنندگان به وب سايت

بازديد کنندگان آنلاين:1
بازديد امروز سايت:9
بازديد اين صفحه:3767
تعداد کل بازديد:566696

آدرس:

ياسوج-بلوار شهيد مطهري-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

تلفن تماس:

074-33337230-31

دورنگار:

074-33337230