صفحه اصلی > اداره امور حقوقی > معرفی اداره و پرسنل شاغل 
بازگشت

معرفی اداره و پرسنل شاغل

پنج شنبه ١٨ خرداد ١٤٠٢ بازدید

 

معرفی واحد :


این واحد دربرگیرنده  پست سازمانی است  که متصدیان  آنها انجام امورحقوقی  ازقبیل  تهیه و تنظیم  ولوایح  قانونی ،‌تصویب نامه ها  ،‌انعقاد قراردادهای داخلی و خارجی

 

 

اعضاء امورحقوقی:


ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

1

جهانشیر هدایت نیا

رئیس امورحقوقی

2

علی دانش

کارشناس امورحقوقی

3

بهنام عبدالهی فر

کارشناس امورحقوقی

4 سید محسن حسین پور کارشناس امور حقوقی

 

 

 

پرسنل شاغل در مدیریت امور حقوقی دانشگاه