صفحه اصلی > ثبت اطلاعات دستگاه ها > مشاهده اطلاعات پزشکان 

سایز متن

Login failed for user 'yumsuser'. line:20001 mogh=Columes Data
form_261.firstname as my0_1,'isdbnull' as my0_4,form_261.lastname as my1_1,'isdbnull' as my1_4,form_261.shahrestan as my2_1,'isdbnull' as my2_4,form_261.shahr as my3_1,'isdbnull' as my3_4,form_261.noetakhasos as my4_1,'isdbnull' as my4_4,form_261.teliphon as my5_1,'isdbnull' as my5_4,form_261.adres as my6_1,'isdbnull' as my6_4 from form_261 order by my1_1 , my2_1 , my3_1 , my4_1
نسخه چاپی صفحه

آمار مراجعه کنندگان به وب سايت

بازديد کنندگان آنلاين:2
بازديد امروز سايت:337
بازديد اين صفحه:174190
تعداد کل بازديد:14982782

آدرس:

ياسوج-بلوار شهيد مطهري-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

تلفن تماس:

074-33337230-31

دورنگار:

074-33337230

انجمن ها


انجمن سلامت دانشگاه