صفحه اصلی > ثبت اطلاعات دستگاه ها > مشاهده اطلاعات درمانگاه ها 

سایز متن

Login failed for user 'yumsuser'. line:20001 mogh=Columes Data
form_263.firstname as my0_1,'isdbnull' as my0_4,form_263.lastname as my1_1,'isdbnull' as my1_4,form_263.shahrestan as my2_1,'isdbnull' as my2_4,form_263.shahr as my3_1,'isdbnull' as my3_4,form_263.adres as my4_1,'isdbnull' as my4_4,form_263.telefon as my5_1,'isdbnull' as my5_4,form_263.nomalekiyat as my6_1,'isdbnull' as my6_4 from form_263 order by my0_1 , my2_1
نسخه چاپی صفحه

آمار مراجعه کنندگان به وب سايت

بازديد کنندگان آنلاين:1
بازديد امروز سايت:194
بازديد اين صفحه:47428
تعداد کل بازديد:14982639

آدرس:

ياسوج-بلوار شهيد مطهري-دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

تلفن تماس:

074-33337230-31

دورنگار:

074-33337230

انجمن ها


انجمن سلامت دانشگاه