سه شنبه ٢٧ ارديبهشت ١٤٠١

جزئیات خبر

لیست وب سایت ها

نام وب سایت
آدرس وب سایت
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج yums.ac.ir
همايش اپیدميولوژی epidcong.yums.ac.ir
معاونت بهداشتي health.yums.ac.ir
معاونت آموزشی edu.yums.ac.ir
معاونت غذا و دارو fdo.yums.ac.ir
معاونت درمان darman.yums.ac.ir
معاونت پژوهشی وفناوري research.yums.ac.ir
معاونت فرهنگی و دانشجویی student.yums.ac.ir
معاونت پشتیبانی logistics.yums.ac.ir
خيرين سلامت khayerin.yums.ac.ir
دانشکده پزشکی medicine.yums.ac.ir
دانشکده پرستاری و مامایی حضرت زینب nursing.yums.ac.ir
دانشکده بهداشت healthf.yums.ac.ir
دانشکده پیراپزشکی paramedicine.yums.ac.ir
مرکز تحقیقات گیاهان دارویی hmrc.yums.ac.ir
وب سایت همایش ملی پیراپزشکی و سلامت paramedcong91.yums.ac.ir
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت sdh.yums.ac.ir
مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی cmrc.yums.ac.ir
همایش ملی گیاهان دارویی hmcong.yums.ac.ir
وب دا یاسوج webda.yums.ac.ir
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی edc.yums.ac.ir
حاکمیت بالینی cg.yums.ac.ir
کمیته تحقیقات دانشجویی src.yums.ac.ir
حوزه رياست riyasat.yums.ac.ir
ستاد شاهد و ايثارگر shahed.yums.ac.ir
آرشیو فیلم و عکس های دانشگاه media.yums.ac.ir
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی یاسوج nahad.yums.ac.ir
مرکز بهداشت شهرستان بویراحمد mbb.health.yums.ac.ir
شبکه بهداشت و درمان شهرستان دنا sbd.health.yums.ac.ir
شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهمئی sbb.health.yums.ac.ir
شبکه بهداشت و درمان شهرستان کهگیلویه sbk.health.yums.ac.ir
شبکه بهداشت و درمان شهرستان گچساران sbg.health.yums.ac.ir
شبکه بهداشت و درمان شهرستان چرام sbc.health.yums.ac.ir
شبکه بهداشت و درمان شهرستان باشت sba.health.yums.ac.ir
دانشکده دندان پزشکی dentistry.yums.ac.ir
همایش سراسری بهداشت باروری و ناباروری fifhc.yums.ac.ir
دهمین همایش src - بهداشت باروری و ناباروری 2srcc.yums.ac.ir
نهمین همایش کمیته تحقیقات دانشجویی (دانشگاهی با محوریت گیاهان دارویی) 9srcc.yums.ac.ir
یازدهمین همایش کمیته تحقیقاب دانشجویی (شبکه همکار جنوب با محوریت اپیدمیولوژی اجتماعی 11srcc.yums.ac.ir
هشتمین همایش کمیته تحقیقات دانشجویی (دانشگاهی با محوریت پیراپزشکی و سلامت) 8srcc.yums.ac.ir
سیستم مدیریت یکپارچه کیفیت ims.yums.ac.ir
سایت قلب سالم ghalbesalem.yums.ac.ir
بیمارستان شهید بهشتی یاسوج beheshti.yums.ac.ir
بیمارستان امام سجاد(ع) یاسوج emamsajad.yums.ac.ir
بیمارستان امام خمینی دهدشت emamkhomeini.yums.ac.ir
بیمارستان شهید رجایی گچساران rajaeeg.yums.ac.ir
مرکز فوریتهای پزشکی استان ems.yums.ac.ir
آزمایشگاه مرجع دانشگاهی استان reflab.yums.ac.ir
کلینیک دولتی شهید مفتح یاسوج cmofateh.yums.ac.ir
مجله دنا denaj.yums.ac.ir
بیمارستان شهید رجایی یاسوج rajaeey.yums.ac.ir
سایت هفته پژوهش 92 researchweek.yums.ac.ir
هفته پژوهش 91 researchweek91.yums.ac.ir
همایش کشوری علم دینی، دین علمی ncsr.yums.ac.ir
همایش کشوری عوامل اجتماعی و نابرابری های سلامت SDHseminar.yums.ac.ir
سایت هم اندیشی اساتید و دفتر نهاد دانشگاه hamandishi.yums.ac.ir
سایت کوهنوردی سلامت کوهستان salamatekouhestan.yums.ac.ir
سایت مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید بهشتی crdu.yums.ac.ir
سایت انجمن کوهنوردی و طبیعت گردی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج kooh.yums.ac.ir
مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات ict.yums.ac.ir
سایت اداره آمار دانشگاه amarinfo.yums.ac.ir
کمیته اخلاق در پژوهش research ethic.yums.ac.ir
اداره توسعه فناوری سلامت health technology.yums.ac.ir
مرکز رشد فناوری سلامت health technology incubator.yums.ac.ir
مدیریت آمار و فناوری اطلاعات sit.research.yums.ac.ir
پخش زنده live.yums.ac.ir
کتابخانه library.yums.ac.ir
سایت اساتید دانشگاه faculty.yums.ac.ir
Yasuj University of Medical Science en.yums.ac.ir
مرکز تحقیقات عفونی (بیماریهای بازپدید و نوپدید) eridrc.yums.ac.ir
سایت علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج elmsanji.yums.ac.ir
وب سایت دکتر رضا چمن chaman.yums.ac.ir
وب سایت دکتر محمد ذوالعدل zoladl.yums.ac.ir
وب سایت دکتر محمد ملک زاده malekzadeh.yums.ac.ir