پنج شنبه ١٨ خرداد ١٤٠٢

جزئیات خبر

درباره دانشگاه

پيشنيه خدمات بهداشتي درماني و تاسيس دانشگاه علوم پزشكي در كهگيلويه و بويراحمد


تا سال 1342،يعني زمان تشكيل فرمانداري كهگيلويه و بويراحمد، محدوده فعلي استان از استقلال كنوني برخوردار نبود و به دو استان فارس و خوزستان به شرح زير تعلق داشت.
- بخش كهگيلويه، شامل شهرستان هاي فعلي كهگيلويه،گچساران و بهمئي ضميمه خوزستان
- بخش بويراحمد، شامل محدوده فعلي شهرستان هاي بويراحمد و دنا ضميمه فارس از مهم ترين خدماتي كه در زمينه بهداشت و درمان تا قبل از استقلال محدوده فعلي استان در اين منطقه انجام شد مي توان از اكيپ ريشه كني مالاريا در سال 1321 و احداث يك درمانگاه عمومي در سال 1321 و احداث يك درمانگاه عمومي در سال 1339 نام برد.
از مهمترین خدماتی که در زمینه بهداشت و درمان تا قبل از استقلال محدوده فعلی استان (سال 1342)در این منطقه انجام شد می توان از استقرار اکیپ ریشه کنی مالاریا در سال 1321 و احداث 1 درمانگاه عمومی در سال 1339 نام برد. تا سال 1348 فقط یک درمانگاه شهری در دوگنبدان و دو درمانگاه شهری در یاسوج فعالیت می کرده و در سال 1352 یازده نفر پزشک در سطح استان تحت نظر بهداری کل دوگنبدان به ارائه خدمات شهری و 8 نفر در سپاه بهداشت مشغول خدمات روستایی بوده اند. تا سال 1353 در سطح استان حتی یک تخت بیمارستانی وجود نداشت.یک سال قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی سازمان منطقه ای بهداری و بهزیستی استان در یاسوج تشکیل شد و در سال 1364 و با تاسیس وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان شکل گرفت
سال 1369 در جوار سازمان منطقه اي و درمان استان،اولين موسسه اموزش عالي پزشكي تحت عنوان دانشكده علوم پزشكي ياسوج تاسيس شد.
سال 1372 با ادغام دانشكده علوم پزشكي و سازمان منطقه اي بهداشت و درمان استان، دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان كهگيلويه و بويراحمد به وجود آمد.
سال 1374، در پي سفر پربركت مقام معظم رهبري آهنگ توسعه و گسترش مراكز آموزش عالي شدت گرفت و با پيگيري مسئولين استاني و حمايت هاي وزارت متبوع پس از تصويب شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور، شهريور ماه سال 1374، با تحولي عظيم چهره آموزش پزشكي استان دگرگون شد و دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان كهگيلويه و بويراحمد ارتقاء يافت.
در آبان ماه 85 نيز دانشگاه در تقسيم بندي دانشگاه هاي علوم پزشكي از تيپ 3 به تيپ 2 ارتقاء يافت.

و در سال تحصیلی 1390 در 16 رشته پذیرش دانشجو داشت که 106 عضو هیئت علمی به امر تدریس 1249 دانشجو در سال  (90-89)مشغول بودند. این دانشگاه دارای دانشکده های پزشکی ، پرستاری و مامایی، بهداشت ، پیراپزشکی / مراکز تحقیقات گیاهان دارویی،علوم رفتاری،علوم اجتماعی موثر بر سلامت، سلولی ملکولی (مصوب)، و میکروبیولوژی(درحل پیگیری)/ پنج شبکه بهداشت و درمان ، دو بیمارستان آموزشی و درمانی و دو بیمارستان درمانی 70 مرکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی و 350 خانه بهداشت بود .
دانشگاه از نیمسال اول سال تحصیلی 90-89 در رشته های دستیاری اطفال،، کارشناسی ارشد، بیوشیمی/ علوم تشریحی، اقدام به پذیرش دانشجو نموده است.
هم اکنون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد در زمینه آموزشی در 28 رشته پذیرش دانشجو دارد.