شنبه ٣١ ارديبهشت ١٤٠١

جزئیات خبر

ثبت شکایات اداره بازرسی دانشگاه

سامانه جامع مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات دانشگاه
کاربر گرامی: لطفا اطلاعات خواسته شده را به دقت تکمیل نمائید.از این اطلاعات جهت پیگیری شکایت شما استفاده خواهد شد.
پس از پایان تکمیل فرم، کد پیگیری برای شما صادر می شود که جهت دریافت پاسخ شکایت آن را نزد خود نگه دارید.

در صورتی که درخواست خود را قبلا ثبت نموده اید با وارد نمودن کد پیگیری پاسخ خود را دریافت نمائید.

کد پیگیری:    

 پاسخ:
           

 نام : *  *
 نام خانوادگی: *  *
 پست الکترونیک:
 
 کد ملی: *  *
 شماره همراه : *  *
 تلفن منزل:
 
 آدرس محل کار(سکونت)
  
 کد پستی:
 
 شغل  
 آیا شکایت خود را از مراجع دیگر پیگیری نموده اید؟
 نام آن مرجع نوشته شود. *
 *
 موضوع شکایت خود را انتخاب نمایئد: *
 *
 واحد مورد شکایت: *
 *
 نام شخص مورد شکایت:
 
 سمت شخص مورد شکایت:
 
 شرح شکایت: *
 *