شنبه ٣١ ارديبهشت ١٤٠١

جزئیات خبر

ثبت شکایت بدون اطلاعات

فرم ثبت شکایات و اعلانات بدون درج اطلاعات شخصی
* موارد خواسته شده را به دقت تکمیل نمائید، سپس کد پیگیری را جهت مراجعات بعدی به سایت نزد خود نگه دارید.
توجه: در صورتی که قبلا شکایت خود ر ا به ثبت رسانده اید، کد پیگیری خود را در قسمت جستجو وارد نموده و شکایت خود را پیگیری نمائید.

   
پاسخ:

 آیا شکایت خود را از واحد های دیگر پیگیری نموده اید؟  :  *
 موضوع شکایت خود را انتخاب نمائید؟
 *
 شرح شکایت :  *