سمت نام و نام خانوادگی  
رئیس امور مالی معاونت پژوهشی ابوالقاسم احمدزاده
انبار دار
حسین شایان
مسئول اموال اسد سلیمانی
حسابدار زارع

شرح وظایف:

  • رسیدگی به پیش پرداخت ها و علی الحساب ها و اسناد و مدارک مربوطه از نظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات مالی
  • انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سرفصل حساب، تصفیه تراز عملیات ها تهیه و تنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر و امضای آن ها
  • رسیدگی و اظهار نظر و اقدام در مورد مسائل و پرونده های مشکل مالی و حسابداری
  • شرکت در جلسات مربوطه
  • مطالعه ی قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آن
  • ایده برای بهبود روند انجام امور مربوطه در معاونت پژوهشی
  • انجا امور مالی و پرداخت طرح های تحقیقاتی حوزه معاونت پژوهشی
  • انجام کلیه امور محوله از سوی مسئولین مافوق

Sidebar

آمار مراجعه کنندگان به وب سايت

بازديد کنندگان آنلاين:1
بازديد امروز سايت:6
بازديد اين صفحه:2306
تعداد کل بازديد:548000